20130626

Rimligt, Eskil Erlandsson?

Rimligt…. Smaka på ordet och säg vad ni känner? Jag sitter nu och gör rimlighetsbedömningar av kostnader i EU-projekt. Det är inga gigantiska projekt utan projekt inom ramen för Leader. Det vill säga småskalig landsbygdsutveckling. För att länsstyrelsen ska godkänna projekten så måste det finnas med en rimlighetsbedömning och ett underlag som kan verifiera varför vi/jag tycker kostnaden är rimlig…

En soppkvast kan man lätt finna priset på och döma av om det är en rimlig kostnad som är upptagen i budgeten. Men grävning, olika unika tjänster? Kombon Dj och dörrvakt hur finner man jämförbara priser? Hur får man in en offert på en grävning som redan är gjord och entreprenören aldrig kommer få gräva? Vem lämnar den offerten? Alla som renoverat vet att det inte direkt finns en standardkostnad utan att det skiljer sig och att när det gäller landsbygdsutveckling ofta handlar om bra priser med bygdens entreprenör som mer eller mindre gör det till självkostnad eller under för att dra sitt strå till stacken.

Leader startade som en modell för att på ett relativt enkelt sätt arbeta med landsbygdsutveckling. Det unika var trepartnerskapet med offentligt, näringsliv och föreningsliv. Enkla pengar underifrån för att få fart på de idéer som fanns/finns på landsbygden. Men för var period som gått har systemet blivit allt mer byråkratiserat och svårarbetat för de enskilda landsbygdsutvecklarna och snart finns bara projektproffsen kvar.

Närheten var ett annat signum för arbetet. Närheten mellan beslutsfattare och projektägare. Närheten som möjliggjorde dialogen. Närheten som gjorde att nätverk bytes och växte. Men nu inför den nya perioden så förs resonemang kring att man kan behöva vara områden på 150 000 invånare eller fler. Som ett exempel så är Kalmar län 220 000 invånare och det innebär att man är på väg att bygga upp en ny byråkratisk struktur vid sidan om Regionförbund och länsstyrelse. Inget som kommer underlätta arbetet med att utveckla landsbygden.

Så med det här i minnet blir frågan om regeringen tror på landsbygden och vill att den utvecklas (Undrar även var mitt parti står i frågan?) Regeringen har tillsatt centerpartisten Eskil Erlandsson som ansvarig minister och kallar honom till och med landsbygdsminister… Centern som nu lägger allt mer krut på Stureplan än den avbefolkade delen av landet som kallas landsbygd. Regeringen kan skicka signaler till sina myndigheter om hur det vill att utvecklingen ska vara och vad gör de i Bryssel när den nya programperioden förhandlas fram? Verkar de för förenklingar eller mer kontroll? Vill de styra eller vill de se landsbygden utvecklas underifrån?  


Jag ställer mig frågan om jag kommer vara med nästa period då min roll i styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd som nu driver Leaderprogrammet. Kommer jag tvingas in i en allt mer byråkratisk roll där utvecklingsfrågorna kommer i andra hand bakom trixandet med siffror och uppgifter för att klara något projekt överhuvudtaget.  Eskil Erlandsson (C)  hur ser du på det och gör du någon nytta för Sveriges landsbygd?

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,