20130829

LO har ett recept på arbetslinjen

Synen på den arbetslöse ar avgörande för hur vi formar politiken. Idag blir det synligt när LO lägger fram förslag till en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Det handlar om att man lättare ska kunna ta sig in i försäkringen och att allt fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av sin lön. Vidare så är det bättre möjligheter att skola om sig och möta arbetsmarknaden med nya verktyg.

För att man ska kunna få ett arbete så krävs det att de finns arbeten att söka och att man också har de kvalifikationer som krävs. Samhället har ett ansvar att se till att den arbetssökande har de möjligheterna. Vidare så tror jag inte att hungriga bävrar söker jobb bättre. Så LOs förslag om en bättre försäkring är därför viktig.

Den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen har en syn på att med sänkta ersättningar ska folk ge sig ut och finna jobb. En grundsyn på att individerna är lata är det som råder. Men om så var fallet och den flykt från A-kassan som gjorts borde arbetslösheten vara kraftigt reducerad och inte som nu skyhög.

LOs förslag är bra och det tar också en hänsyn till ekonomin. Med succesiva ökningar av försäkringen och enklare att kvalificera sig så kommer de ge fler individer en trygghet som gör att de tar steget vidare mot ett arbete. Ty vi vet att arbetslösa inte är hungriga vargar utan familjeförsörjare som inget annat vill än att göra rätt för sig och.

Vidare är förslagen bra då man åter vill stärka den nedmonterade arbetsmarknadspolitiken som jag upplever är i det närmaste obefintlig. Enkelt så är det så att arbetslinjen kräver förutsättningar för att nå arbete och det kräver en trygghet så man vågar pröva nya vägar mot arbete. Vidare så måste det kopplas en offensiv näringspolitik och infrastrukturpolitik.


Nu sätter jag mig på folkbildningsrådet för att i dagarna två diskutera folkhögskolorna och bland annat deras roll i den regionala utvecklingen. Vi vet att folkbildningen är ett bra verktyg för att stärka den enskilde individen och att många av de utbildningar som ligger under folkhögskolornas tak leder till arbete eller vidare studier. Så förutom LOs förslag idag så behöver statsbidragen till folkbildningen öka och jag hoppas det finns med i regeringens budgetproposition och socialdemokraternas budgetmotion.   

                                                                     
Media mm: DN, Ola Möller, Ab,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,