20130812

Månadspolitik...

Så var hösten här… Ja i den bemärkelsen att undersökningar om partiernas popularitet börjar komma upp i dagens ljus igen efter att vi fått det lugnt under ett par sommarveckor. Partistrategerna med hjälp av PR-nissarna sliter nu sitt hår för att göra framryckningar till nästa månads mätning. Kvartalskapitalism har blivit månadspolitik…

Tänk om ett parti och särskilt mitt eget vågade sätta en berättelse om hur de såg Sverige och världen om 30 år. Vart man skulle vilja se utvecklingen och utifrån detta berätta vad man ska göra de kommande åren och varför. Strunta i opinionssiffror och andra partiers utspel. Våga tro på den egna iden och hålla fast vid den. Jag tror det skulle belöna sig i valet. Att lämna trianguleringen kring mitten och ett fåtal begränsade ämnen.

Denna kortsiktighet kommer vara ett gissel som lätt kommer skada demokratin och det politiska systemet. Om det inte finns partier med visioner om ett framtida samhälle riskerar valdeltagandet att minska och populistiska partiet och personer kommer bli allt mer framträdande och politiken allt mer söndersliten och ingen kommer kunna se helheter eller röda trådar.

Så jag säger till min partiledning -Sluta oroa er över opinionsundersökningar. Lita på den egna ideologin och mindre på PR-nissar. Se till att, möjligtvis tillsammans med LO, sätta upp en tankesmedja med ett uppdrag på att se samhället 30 år framåt och vad vi vill åstadkomma. Vänd tillbaka till medlemmarna och gör de delaktiga i utvecklingen och låt de vara med och vara örat ute i lokalsamhället. Låt de vara aktiva i skapandet av den socialdemokratiska samhällsvisionen 2040. Låt dem vara med och beskriva resan dit tillsammans med intellektuella i spännande möten.

Målet kan inte vara att vinna valet 2014 utan 2022 och vinsten 2014 är en del av den strategin. Ty vi ska vinna val och med det makten till förändring för att folk ser vad vi vill och gillar det. Inte på att Alliansen skjuter sig själva i foten på upploppet.

Media mm: Metro, Ab, DN,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,