20131015

85-åringar får fri sjukvård

Idag så presenterar den Rödgröna landstingsmajoriteten i Kalmar län ett förslag som innebär att alla över 85 år får fri sjukvård. Det är både en viktig fråga gällande de äldres hälsa och en fördelningspolitisk effekt då landstinget samtidigt tvingas gå fram med en skattehöjning på 50 öre

En kommentar från ansvarigt landstingsråd är, – Vi blir först i Sverige med att införa fri sjukvård för alla över 85 år. Det är en stor grupp som besöker vården ofta. Det här är en tydlig rättvisefråga, många pensionärer lever på marginalen. Dessutom är det länets äldre som skulle drabbas hårdast av nedskärningar i sjukvården, säger Lena Segerberg (S). Även patienter som är under tvångsvård kommer med förslaget att få en avgiftbefrielse.

Mer från pressmeddelandet "Den politiska landstingsmajoriteten föreslår att landstingsskatten höjs med 50 öre från och med årsskiftet. En intäktsförstärkning är nödvändig för att klara sjukvårdens kvalitet. Landstingets ekonomi är i grunden välskött, men en rad yttre faktorer, bland annat förändrat statligt utjämningssystem, gör att de ekonomiska förutsättningarna drastiskt förändras till nästa år.

– I ett slag förlorar landstinget 110 miljoner kronor. Att höja skatten tar emot, men alternativet hade varit ännu värre. Vi vill inte genomföra stora nedskärningar på sjukvården, säger Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

I dag presenterade den politiska landstingsmajoriteten, bestående av S, MP och V, det ekonomiska utgångsläget för landstingets budgetarbete för åren 2014-2016. Partierna konstaterar att Landstinget i Kalmar län i grunden är välskött både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Sedan år 2006 har landstinget haft ekonomiska överskott och miljardsinvesteringarna i länets tre sjukhus är gjorda till 100 procent ur egen kassa. Därtill är vårdkvaliteten hög och patientnöjdheten stor.

Det som försämrar det ekonomiska läget för nästa år är ett stort intäktsbortfall som står utanför landstingets egen förskyllan. Dels försämras ekonomin eftersom det statliga utjämningssystemet förändras för landstingets del med 110 miljoner kronor. Systemet tar inte längre hänsyn till vårdtyngd vilket gör Landstinget i Kalmar län till det landsting som förlorar mest i Sverige, 470 kronor per invånare. Dels innebär lågkonjunkturen att skatteintäkterna inte räcker för att möta vårdbehoven som ökar i takt med en allt större åldrande befolkning. Kalmar län har Sveriges äldsta befolkning samtidigt som andelen skattebetalare krymper på grund av den mycket svaga befolkningsutvecklingen.

– Det nya utjämningssystemet slår allvarligt på vårt landsting. Därtill ger lågkonjunkturen lägre skatteintäkter. Intäkterna minskar men människors behov av sjukvård minskar inte, vårt uppdrag kvarstår oavsett konjunkturförändringar, säger Jessica Rydell (MP), landstingsstyrelsens vice ordförande.

– Landstinget påverkas också av att den borgerliga regeringen inte har höjt de generella statsbidragen. Vi får också lägre bidrag för vissa läkemedel i år än vi fick 2006. Att sänka skatterna nationellt har en stor baksida. Sjukvården har inte fått någon resursförstärkning, säger Linda Fleetwood (V), landstingsråd. 

S, MP och V föreslår en skattehöjning på 50 öre, vilket ger landstinget 212 miljoner kronor. Landstinget har inte höjt skatten för sjukvården sedan år 2002. Landstinget i Kalmar län har Sveriges näst lägsta landstingskatt om man tar hänsyn till skatteväxlingar av trafik och hemsjukvård. För en medelinkomsttagare i Kalmar län innebär höjningen cirka 100 kronor mer i månaden.

– Vi vill vara ärliga mot väljarna innan valet. Vi menar att det krävs en skattehöjning om vi i framtiden ska kunna ge medborgarna en bra hälso- och sjukvård. Behoven är stora de kommande åren, säger Lena Segerberg (S), landstingsråd.

– Inkomstökningen gör att vi kan trygga sjukvården och undvika exempelvis uppsägningar. Jag vill samtidigt understryka att detta inte ger möjlighet till stora nya kostnadsökningar. Fortsatt krävs det noggranna prioriteringar och ständiga effektiviseringar, säger Anders Henriksson.

För att skapa en rättvis fördelningspolitisk profil och kompensera skattehöjningen till utsatta grupper föreslås att fri sjukvård införs för äldre och inom psykiatrins tvångsvård. Alla som är 85 år och äldre ska ges fri sjukvård när det gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling."

Beslut kommer att tas på landstingsfullmäktige i slutet på november och jag ser fram emot vad som den sittande oppositionen kommer göra.

Media mm: SR Kalmar,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,