20131016

Jobb istället för integration

Idag är det partiledardebatt i riksdagen. Frågan är om det finns något att komma med då den förra debatten knappt har hunnit lägga sig. Vi vet att moderatledaren efter den debatten kommit ut som stridshingst, men om det kommer göra skillnad på debatten eller om det kommer vara fortsatt gnällande/gnäggande är svårt att säga.

Inför debatten så skriver Mikael Damberg på DN debatt om hur socialdemokraterna vill arbeta konkret med att få nyanlända akademiker ut i arbetslivet på ett snabbare sätt. Det är ett mycket bra initiativ som kan ge näringslivet och även det offentliga den kompetensförsörjning som vi är i behov av. Som påpekas i artikeln så finns det en massa lokala verkstäder för att validera och finna vägar för denna grupp ut på arbetsmarknaden. Att samla dessa goda idéer och växla upp till en nationell strategi är bra.

I grova drag är det fyra punkter som presenteras:
"Information. Direkt när man kommer till Sverige ska man få konkret och korrekt information om vägen in på svensk arbetsmarknad och denna ska samlas på ett och samma ställe. Relevanta organisationer och myndigheter måste bidra med information om hur nyanlända akademiker snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden. I dag är det en enda stor röra. Eftersom så många myndigheter och organisationer är inblandade men inte samordnade, är hela processen oöverblickbar.

Validering och bedömning. Riksrevisionen har uppmärksammat att bara 50 procent av de utlandsfödda akademikerna har fått sin utbildning bedömd av svensk myndighet. Som nyanländ akademiker är det viktigt att snabbt få intyg på vad ens högskole- eller universitetsutbildning från hemlandet motsvarar i Sverige. Men det räcker oftast inte. Utöver en validering av de teoretiska kunskaperna visar erfarenheter att ett framgångskoncept är att nyanlända får sin yrkeskunnighet bedömd av en arbetsgivare. I dag åligger det Arbetsförmedlingen att föreslå och se till att en sådan ”yrkeskompetensbedömning” äger rum – något som tyvärr alltför sällan sker.

Kompletterande kurser. Det är inte alltid som en examen från ett annat land direkt motsvarar en svensk utbildning. Det som krävs är då en kortare – eller längre – komplettering som gör att utbildningen från hemlandet blir gångbar även i Sverige. Tillgången till kompletterande utbildningar på universitet och högskolor är inte tillfredsställande. Utbudet måste ses över och utökas.

Bättre matchning. Helt naturligt saknar utrikes födda akademiker ofta ett upparbetat kontaktnät. Det måste göras mer för att matcha utrikes födda akademiker med rätt jobb. Jobben finns heller inte alltid där man bor för tillfället. Då är det viktigt att matchningen fungerar över hela landet. Man kanske behöver flytta för att få ett jobb som passar."

Dessa förslag kommer inte att lösa allt men är ett första steg mot en mer offensiv integrationspolitik som sätter jobben i fokus. Enkelt så vänder man på skutan. Först jobb och sedan kommer integrationen.


Vi får se om debatten idag kan ta fart i dessa förslag eller om det blir en fortsättning på den förra med skillnaden att vi ställer upp med Damberg istället för Löfven. Tyvärr så tror jag på ett positioneringsspel och att vi kommer se att valet är i antågande. Kampen i riksdagens kammare är bara viktig för att vinna tidningarnas gunst och få väljarna att se att man vann debatten, inte innehållet, utan att man är en vinnarskalle. Om andra djur kommer upp en stridshingstar kan möjligen vara av intresse och jag tänker inte ens fantisera om vad de andra partiledarna skulle kunna tänka sig för djur…

Media mm: Ab, Exp, Exp2, SvD, SvD2, SvD3,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,