20131127

Ägget är löst

Vaknade med Smålandsnytt och såg att Vimmerby toppade med att de gamla blir av med sitt frukost ägg på grund av sparbeting… Känner en trötthet i frågan. Om det nu ska sparas pengar så kan väll inte ett par ägg tippa skutan… I landstingsdebatten vill Alliansen satsa på allt och samtidigt göra strukturella förändringar men mörkar vad de tänker sig. Man påminns om när de stod på lastpallar på Västerviks sjukhus under sitt styre 2002-2006 för att förklara sina stora nerdragningar. 

Budgetdebatterna sveper över de beslutade församlingarna i landet. Idag och i morgon sitter jag i plena och klubbar landstinget i Kalmar läns budget. Något som slår mig är att den sittande oppositionen med Allianspartierna och SD går fram med lägre skattehöjningar än den sittande Rödgröna majoriteten. Men samtidigt så läser vi deras yrkanden och de är fulla med massa idéer som de vill genomföra. Inget av det är gratis, men det verkar tro att det någonstans finns pengar i massor.

Ska erkännas att SD vill ta bort 20 miljoner från kultur och folkhögskolor… Samt att de vill att landstinget avyttrar skolorna till någon annan. Kanske en muslimsk organisation? Det finns idag 150 folkhögskolor i Sverige och 107 av dem tillhör någon form av rörelse. Det kan vara religiös, politisk eller någon annan intresseorganisation som ligger bakom dem. 43 tillhör landsting eller regioner. I Kalmar så finns det fem folkhögskolor och fyra av dem tillhör landstinget och en Svenska kyrkan. Det finns en viktig poäng med offentligt drivna folkhögskolor då gör det möjligt för alla att söka dem oavsett vilken trosinriktning eller ideologisk tillhörighet som man har. Att det finns skolor där folkbildningens pedagogik fungerar och ges möjlighet till alla som vill och behöver. Balansen mellan de rörelseägda och offentligägda är idag bra och jag kan möjligen tycka att man skulle kunna stärka det offentliga åtagandet istället för att minska det.

När det sedan gäller Alliansens förslag så blir jag inte riktigt klok på det. I det inledande stycket så säger de att det inget görs åt det strukturella underskottet och man förväntar sig en kanonad av förslag för att komma tillrätta med dessa underskott. Men dokumentet på 24 sidor och med 61 yrkanden är sopprent från förslag som kommer minska Alliansens strukturella underskott.

Tvärtom så är deras budget kostnadsdrivande utan att det finns minsta beräkningsunderlag. Samtidigt så lägger det en lägre skattehöjning på endast 25 öre vilket inte ens täcker de inkomstminskningar som regeringens politik innebär för landstinget. När det gäller skatteutjämningen tappar landstinget över 100 miljoner och genom att det inte sker en uppräkning av de generella statsbidragen tappar vi ytterligare 100 miljoner. Samtidigt som de inte har täckning för detta så vill de försvaga landstingets ekonomi med att förändra överskottsmålet från 2 procent till 1 procent.

Avslutningsvis så är de förslag som presenteras av oppositionen inte hållbara och om de hade bifallits skulle vi få ett landsting i fritt fall. Jag återkommer till min politiska mentor från Vimmerby –Man ska bedriva en oppositionspolitik så får man makten i morgon ska man kunna genomföra den. Den ledstjärnan finns inte bland den sittande oppositionen… Nu fortsätter voteringarna och debatten och utanför så skymmer det…


Kan säga att under dagen så har Vimmerby beslutat ändra beslutet så det kommer även fortsättningsvis även serveras ägg med en sillbit till frukost för våra äldre.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,