20140112

Mötesplatser inte problemet, utan att politikernas skiter i de ungas frågor!

Läser i lördagens Vimmerby tidning att kommunalrådet, Micael Glennfalk (M), lovar ännu en mötesplats med de unga i kommunen. Vid en första anblick kan det verka bra men sedan så faller det platt. Det finns ett antal mötesplatser som är under utveckling. Så bristen på mötesplatser är inte den centrala utan att politiken skiter i det som sägs vid dessa träffar. Så fler mötesplatser kommer inte att ändra på det utan det är en förändring som vi politiker måste ta i själva!

Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för ungdomsfrågorna och barnkonventionsarbetet har tagit fram en modell som kallas ”Globträdsmodellen” för arbetet med ungas inflytande. Med träffar, utbildningar och uppföljningar ska de ungas frågor väckas och följas upp. De ansvariga i nämnder och förvaltningar träffar där representanter för Vimmerbys unga. Oftast så är det de elever som finns som förtroendevalda i elevråden och ungdomsrådet som politiken träffar. Det är bra och givande möten som utvecklas för varje möte som sker. Listorna med synpunkter är långa och varje år så får politiken en budkavle med saker som behöver åtgärdas. Det är allt från små frågor till nya anläggningar. Mycket av det som framkommer handlar om vuxenvärldens attityder till unga. Vidare så är LUPP-undersökningen en viktigt redskap i att forma en bättre kommun för unga att växa upp i.

Så kunskapen om de ungas behov är inte dålig. Mötesplatser finns där vi organiserat träffar de unga flera gånger per år. Det som är problemet är att politiken, ursäkta språket, skiter i vad som framkommer. För varje möte som vi har så är det samma frågor som kommer upp. Vi politiker lyckas inte på nått sätt fixa, ge svar eller åtgärda det som framkommer. Det innebär inte att alltid göra som de unga vill, men ge tydliga svar på varför det inte är möjligt att genomföra det som de vill.


Så vi behöver inte mer mötesplatser i första hand utan vi behöver få de mötesplatser som finns att fungera och framförallt det som sker mellan dessa möten. Vidare så verkar inte de ansvariga majoritetspolitikerna i Kultur- och fritidsnämnden vara informerade. Vi har presidieträff i morgon och jag kommer fråga ordförande Annika Carlsson om hon kände till detta och hur hon ser på det och om ansvariga tjänstemän visste om det.  Kommunalrådets egna korståg ställer ofta till mer problem internt i organisationen än löser de faktiska problem som finns. För visst ser det fint ut i tidningen med ett leende moderat kommunalråd bredvid de unga, men är inte frågan förankrad, så blir det inte bra. När han sedan ska ha tjänstemän ur sin egen förvaltning istället för de som har ansvaret för ungdomsfrågor i kultur- och fritidsförvaltningen blir det mer oordning än löser problem. Åter så skapar han hela havet stormar med slutsatsen att åter de unga blir gisslan och deras åsikter inte kommer fram och får de bemötande som de är värda...