20100503

16 vårmotionen presenteras nu. Sveriges nästa budget

Nu presenterar de RödGröna Sveriges nästa budget. I alla  fall om man får tro hur media rapporterar nu på morgonen. Det är en offensiv budget och framför allt en satsning på jobben. 

       Vi sitter nu och tar del av budgeten som presenteras av Tomas Östros, Ulla Andersson och Michaela Waltersson.Det är ett tungt dokument på 106 sidor. ett dokument som pekar ut frdrikting för Sverige de kommande åren vid en RödGrön valseger i september. Jag känner en stolthet över de satsningar som görs i denna budgetmotion.
       De RödGröna inte bara pratar om att värna välfärden utan visar i handling också att manska göra det. De Rödgröna inte bar pratar om klimatet utan gör något åt det. Från borgerligt håll hör det bara gnäll på den politik som vi nu presenterar.

Nu mer till frågorna som presenteras.
        Vi tar ett ordenligt ekonomiskt ansvarstagande. Budgeten hamnar på plus för både 2011 och 2012. Med andra ord så täcka alla våra satsningar och vi lämnar ett överskott. De skatter som förändrar är Bensinskatten med kompensation för de som behöver bilen till arbetet. Energiskatterna på Vatten och Kärnkraftsenergi. med tanke på de vinster som energiföretagen gör så blir det en utdelning till välfärden med denna skatt.
         Vi avskaffar även avdraget för hushållsnära tjänster (RUT-avdraget) samt ser över hur en skatt på de förmögna ska kunna införas. vi låter även förvaret vara med och betala för att få fram jobben och öka lvaliten inom välfärden
        Det är en budget med skarpa finansieringsförslag som ger möjlighet till satsningar på bland annat jobben.
        Det är krafttag för att få fram jobb och se till att de som idag är arbetslösa ska stå väl rustade när jobben kommer. Sverige ska konkurrera med kunskap och inte dåliga löner och urusla förhållanden. DE satsningar som görs är:

  • 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
  • Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag; generell nedsättning
  • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
  • Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning
  • Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 80 procent. Taket höjs till 930 kr/dag 2011 (april) och 950 kr/dag 2012 (januari) 
      Vi gör det som regeringen borde ha gjort vi har lärt oss hemläxan sedan 2006. Vi glömmer inte de som är arbetslösa. Vi ger dem en trygghet under tiden de går utan arbete och vi ger dem möjligheterna att rusta sig för framtiden.
        Vi gör som redan är känt en satsning på välfärden genom att ge kommuner och landsting klara spelregler
  • Mer resurser till kommunsektorn: totalt 12 miljarder kr 2011 och 2012
  • Insatser mot barnfattigdom: höjda underhållsstöd och bostadsbidrag
  • Ny sjukförsäkring: nej till stupstock, höjt tak och rehabilitering i stället för utförsäkring 
      Utöver detta så gör vi satsningar på generationsväxlingar inom äldreomsorgen med 3000 platser samt ett traineeprogram med  1200 platser. i gör också en "skol-rot" för att rusta våra skolor.
     Som ordförande i Vimmerby Folkhögskola blir jag glad när man läser att det blir en satsning på folkhögskolorna med 2000 nya platser. Det visar att de RödGröna tror på folkbildningen som en resurs att ta Sverige ur krisen. Vi inom folkbildningen har tagit vårt ansvar förr och står nu redo att göra det igen.
      Återkommer under dagen med mer kommentarer kring vårt budgetförslag och också en bild av medoa och andra bloggar hanterar frågorna.

Läs hela budgeten här Rödgrönas gemensamma vårbudget
Vid min sida finns Johan W och Marika som ger sina perspektiv. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,