20140131

Ny bloggadress! hogbergstankar.se/

I fortsättningen finner ni mina tankar på Högbergs Tankar där jag fortsätter mitt bloggande, men kommer bli lite mer reflekterande över vardagshändelser, kultur och självklart nedslag i den politiska värden. 

Jag hoppas ni följer mig över till den nya sidan. På nått sätt så känner jag att det behövs en nystart i mitt skrivande och börjar söka en ny tanke kring mitt skrivande. Ni kan finna skrivningar om redan om Centern, försvaret, dolda talanger mm Tar gärna emot respons på utformning (ska erkänna att jag inte är en mästare på det tekniska) och ämnen mm.

Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,

20140128

SD-bidragsfuskarna med järnrör

Bidragsfuskarna… Sverigedemokraterna har gjort sig kända för att ösa galla över alla, och då främst invandrare, som missbrukar skattemedel, så kallade bidragsfuskare… Men nu är de där, kan Aftonbladet avslöja med fusk i miljonnivån… Men de är väll bara missförstådda av etablissemanget, ty martyrer kan väll aldrig fuska med bidragen eller springa med järnrör på stan?...

I Aftonbladet så får vi idag en detaljerad redogörelse över hur Sverigedemokraterna fuskat till sig pengar med påståendet att de har ett kvinnoförbund. Kan för historien skärpa informera om att den fullmäktigelista som de ställer upp med i Västervik innehavs bara av män, enligt Vimmerby tidning… Så var det med kvinnor i detta parti, även om toppnamnet till EU-valet är en kvinna. Undantaget som bekräftar regeln…

Det intressanta är att fusket inte handlar om några lägre aktiva ute i en håla i Sverige utan det spiller inte bara på partiledningen utan de är direkt inblandade med Jimmie Åkesson som direkt medverkande enligt uppgifter i Aftonbladet.

Från att jag läste Jimmie Åkessons bok ”Satis polito” (recenserad här) så är bilden av ett grabbgäng som tillsammans får en ide om ett parti och leka politik något som jag burit med mig. Sedan har de en mörk agenda kring invandrings och flyktingpolitiken där allt för många uttalanden kommer som visar på deras människosyn. Man ska noga lägga märke till att när dessa uttalanden kommer bland partimedlemmar så tar inte partiledningen avstånd från dem utan påpekar att de uttalande sig lite dumt. Med andra ord så kunde de lindat in orden lite mer fluffigt…

Men idag så visar det sig att grabbgänget körde ekonomin i botten i valrörelsen 2010 och nog inte hade räknat med en plats i riksdagen. Desperat sökte de intäkter och kunde konstatera att kan man inte få dem lagligt så kan man fuska till sig dem. 1,4 miljoner skäl kunde de finna att hitta på ett kvinnoförbund i riksdagens mest patrikala parti. Jag har under mina år i politiken inte träffat en enda förtroendevald kvinna för SD. Jag ser bara medelålders vita män.

Vad som nu kommer hända både politiskt och juridiskt blir intressant att se. Kommer Jimmie Åkesson även att reda ut denna storm och kunna sitta kvar. Kommer väljarna än en gång ha överseende med SDs beetende? Vi var många som trodde de skulle knäckas av ett järnrör men de gick stärkta ut av den krisen. Jimmie Åkesson har tidigare överlevt förnedrande sånger i en hytt på finlandsfärjan. Det är en partiledare som klarar sig ur mer än någon annan. Kanske just på grund av att de flesta inte ser honom som seriös men ändå tänker rösta på dem. Detta gör denna fråga så svår att förstå för oss andra politiker. De följer inte de ramar och regler som vi andra förhåller oss till mellan varandra och till våra väljare. Men som Aftonbladet pekar på så är de bidragsfuskare och har snott pengar från dig och mig, Kanske är det denna fråga som kan få fäste?

Till sist så blir det lite skrattretande att man i Expressen kan ta del av hur en kvinnlig medlem utesluts då hon köpt privata prylar för partiets pengar. Frågan är nu dock om det verkligen var partiets pengar eller?...

Media mm: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5SvD, DN, SVT, SVT2,
Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressant? Ta del av nya Högbergs Tankar.  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

20140124

Den borgerliga verkligheten?

I  tidningar kan man notera att det är kraftiga brister i välfärden och dess verksamheter och att det saknas resurser för att klara uppdragen från politiken och medborgarna. Samtidigt på ledarsidorna försöker man måla bilden att det finns så mycket mer resurser nu att klara välfärden, tack vare de kraftiga skattesänkningar som den sittande borgerliga regeringen gjort. Medborgarna ser inte ekvationen utan ser enbart de brister som de dagligen stöter på i skolan, vården och omsorgen.

Likt att reda ut den gordiska knuten försöker borgerliga ledarsidor, idag SvD, påtala att det finns så gott om resurser i välfärden att det inte finns problem. Med en dåres envishet driver de på att det är någon annanstans som problemet finns utan att kunna peka på vart? I undertexten så finns en beskyllning på den gamla S-regeringen och att de gjort fel och det går inte att ändra på. Samma argument hör vi av utbildningsminister Jan Björklund när det gäller skolan. Krasst så är det få ute i verksamheterna som köper denna bleka retorik.

Jag ser i min egen kommun och landsting där sparpaket är vardagen. Jag ser hur landstinget tappade 200 miljoner på att statsbidrag inte räknas upp och det nya utjämningssystemet som ger de moderatstyrda Stockholms kommunerna 1 miljard att dela på. Jag ser en åldrande befolkning med fler krämpor och lägre inkkomster som inte kan bidraga med skatteintäkter på samma sätt som förr. Alla dessa dynamiska effekter syns inte i Vimmerby. Ett Vimmerby som sedan 70-talet styrts av Alliansen i oftast med Centern som chaufför, men sedan senaste valet moderaterna. Rankingen av skolan sjunker stället för att stiga. omsorgen och socialtjänstens underskott ökar istället för att minska. Dåligt skött underghåll och taskig planering leder till nya stora investeringar i nya äldreboenden och dagis. en i grunden skötsam kommun får det allt svårare att klara de basala uppdragen som de är satta att sköta då intäkterna räcker till. Utvägen med att staten, regeringen inte skjuter till mer pengar är skattehöjningar, men även där är taket nära för vad kommunen klarar av. Landstinget höjde vod årsskiftet skatten med 50 öre för att kompensera de 200 miljoner som försvann med de statliga förändringarna som jag redovisat ovan. Verksamhetsmässigt så ligger det socialdemokratiskt ledda landstinget i topp på många områden som jag redogjorde i går i mitt svar till Filippa Reinfeldt.

Så det som kan verka bra på ett papper på en ledarredaktion ser inte så ut i verkligheten som medborgarna möter. Vi politiker oavsett sida kräver mer eller mindre stöttning för att klara av de uppdrag vi är satta att skötta. För det som staten, regeringen gjort under åren är att lägga över allt mer verksamheter och ansvar på kommuner och landsting utan att ta hänsyn till att finansiera detta. Ett påtagligt exempel är flyktingmottagandet och integrationsarbetet. Ett annat exempel är de försämrade social- och arbetsmarknadsförsäkringarna som skjuter över kostnader på kommunernas försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen som skickar tillbaka pengar till staten vilket leder till att kommuner får bygga ut sina arbetsmarknadssatsningar för att möta de behov som finns bland de 400 000 arbetslösa.

Mer granskning av de borgerliga ledarsidorna finner ni på Ledarsidorna.se
Media mm: Exp, SVT.
Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

20140123

Svar till Filippa Reinfeldt

Likt nålstick så plockar Filippa Reinfeldt ut områden som inte fungerar i Socialdemokratiska ledda landsting. Samma visa kan göra i det borgerligt styrda. Inte en framgångsrik debattmetod. Istället borde man se på modellerna. Pratet om valfrihet är inte det överhängande för patienter. De ser valmöjligheter mellan olika behandlingsmetoder, valmöjligheter mellan olika former av rehabilitering, valmöjligheter i hur omsorgen görs som det viktigaste inte vem som äger inrättningen. Där skiljer sig Filippa Reinfeldts och mitt sjukvårdssverige.

Idag kan man ta del av en debattartikel från moderaternas främsta företrädare inom sjukvårdsområdet. Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län. För mig så är den moderata sjukvårdspolitiken inget annat än att öppna upp för sjukvårdsföretag att göra business på skattepengar framför en omsorg om sjuka medborgare. Systemen som sjösätts handlar hela tiden om företagens konkurrensmöjligheter och patienten sätts i det andra rummet.

Landstinget i Kalmar län är sedan valet 2006 styrt av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det jag lätt konstaterar är att vi i de jämförelser som görs mellan landsting ligger en bra bit före det moderatstyrda Stockholms län. I de flesta undersökningar intar vi pallplats och när det gäller ekonomi så har vi under alla år gjort plusresultat vilket är historiskt i Landstinget i Kalmar län. På socialdemokraterna i Kalmar län kan man se en rapport vad som gjorts.

Här klipper jag in 21 punkter om förbättringsarbetet som gjorts och görs:
1. Landstinget i Kalmar län har varit ett av de landsting som har haft landets bästa tillgänglighet till vård, både när det gällde besök och operation/behandling.
2. På en rad medicinska områden har sjukvården i Kalmar län förbättrat sina kvalitetsresultat. Det visar årens rapporter Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Inte minst inom de prioriterade områdena diabetes-, hjärt-, stroke- och cancervården har resultaten förbättrats i ett flertal av de indikatorer som förekommer i rapporten. Den medicinska kvaliteten för både diabetes- och strokesjukvården i länet är nu bland den bästa i landet.
3. Landstinget i Kalmar län har lyfts fram som ett föredöme i landet i en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där landets landsting har jämförts utifrån ett 30-tal jämförelsetal och indikatorer. Det handlade bland annat om patientsäkerhet, tillgänglighet och kostnader.
4. Kalmar Länstrafik (KLT) har gått över i landstingets regi som egen förvaltning. Samtidigt har den största satsningen på kollektivtrafiken de senaste 30 åren för att göra det kollektiva åkandet med buss och tåg snabbare och smidigare. Kollektivtrafikbarometern har samtidigt visat att resandet ökar.
5. Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbeta kring läkarutbildningen. I förläng-ningen är det tänkt att delar av läkarutbildningen vid Lunds universitet ska förläggas till Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län.
6. Patienterna i Kalmar län ger höga betyg till hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. På flera av frågorna hamnar Kalmar län i den absoluta toppen. Det framgår i den Nationell patientenkätem.
7. De boende i Kalmar län tillhör de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. Bara hallänningarna är mer nöjda. Det har framgått av befolkningsundersökningen Vårdbarometern.
8. Landstinget har fått en egen forskning och utvecklingsenhet med tillhörande kliniska träningscenter på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamn och i Västervik. I centret får medarbetare, studenter och andra intressenter förbättra sina färdigheter med hjälp av olika simulatorer.
9. Ett omfattande förbättringsarbete inom måltidsverksamheten olika delar har inletts. Landstinget ska nå målet om att erbjuda Sveriges bästa sjukhusmat 2014.
10. Betydligt fler cancerpatienter får nu sin behandling på hemmaplan i Kalmar län än för fyra år sedan. Förklaringen är främst att cytostatikabehandling numera också kan ges fullt ut vid Västerviks sjukhus tillsammans med att en länsövergripande onkologisk klinik skapats.
11. Länsinvånarna är nöjdare med sina tänder än svenskarna i allmänhet. Det visade de första resultaten från den stora studien ”Munhälsan i Kalmar län”, som genomfördes under 2011-2012.
12. Den stora om- och tillbyggnaden av Länssjukhuset i Kalmar, vid Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus har blivit klar.
6
13. Ett första steg har tagits mot att bygga upp pendeltågstrafik i sydöstra Sverige mellan Karlskrona, Kalmar och Växjö/Alvesta togs när landstinget beslöt att köpa in tio tågsätt.
14. Utveckling av e-tjänsten Mina vårdkontakter på landstingets webbplats. Den nya möjligheten att lista sig var en del av landstingets satsning på e-tjänster för att förbättra servicen till invånarna i länet.
15. Vårt mål är att det ska finnas familjecentraler i varje kommun eller kommundel. Under 2014 kommer det att etableras familjecentraler i Färjestaden, Borgholm, Smedby och Kalmar.
16. Vi har bemannat alla våra hälsocentraler så att de har tillgång till psykolog för att kunna ge en vardagsnära psykiatri.
17. Modellen med Hälsoval Kalmar län, landstingets vårdvalssystem, har startat. Fokus är förebyggande hälsa och ersättning efter behov och vårdtyngd.
18. Stort arbete vid samtliga länets sjukhus för att få patienterna rökfria före en operation. Rökning är en riskfaktor på samma sätt som högt blodtryck och
19. 16 av länets hälsocentraler ska eller har rustas upp för en sammanlagd
kostnad av 25 miljoner kronor. Samtidigt har nya lokaler för hälsocentralerna i Borgholm och Färjestaden samt en om- och tillbyggnad av Kristinebergs
hälsocentral i Oskarshamn och i Emmaboda fattats beslut om.
20. Landstingen i Kalmar, Östergötland och Jönköping har byggt upp ett regionalt
cancercentrum med syfte att ytterligare förbättra vården för patienter med cancersjukdomar.
21. Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som kan ge barn och unga en tid till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Visst finns det områden som inte är bra och cancervården är en av dessa som vi nu aktivt arbetar med. Politiskt har vi fattat ett antal beslut för att komma tillrätta med vården och jag hoppas att under året få se klart mycket bättre resultat.


Avslutningsvis så känns dagens debattartikel från Filippa Reinfeldt lätt desperat. I sak finns inget att komma med. Socialdemokraterna har inget emot att patienterna får välja. Men det som skiljer är vem som väljer och på vems villkor.

Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

20140122

Inte så maxat av Max [UPPDATERAT] Lööf tar till orda

Hamburgerkedjor verkar ha en särskild läggning åt politiken. Vi vet hur McDonalds stöttat den borgerliga regeringen och nu kommer Max ur garderoben som en trogen valarbetare åt Moderaterna och de andra borgerliga partierna. 

Visst har privata företag rätt att kampanja för partier som de tycker företräder en politik som gör det bättre för dem. Men frågan är om de har rätt? Det förs en diskussion kring om hur många jobb dessa skattesänkningar egentligen lett fram till. bara att man inte ens kan finna en siffra som köps av alla visar på vilken osäkerhet som finns i åtgärden. Men en sak vet vi. Nästan 400 000 människor är idag arbetslösa med dåliga ersättningar som gör att de inte räcker till värst många burgare hos Max. Så receptet för lönsamhet hos Max och andra inom resturang-branschen vore en politik som satte folk i arbete med bra lön som de kunde förbruka på Max goda hamburgare. Ja, det ska erkännas att Max är min favorit bland hamburgerkedjorna när det gäller smak. Men visst blev smaken lite bittrare idag. Men ska ett företag ge sig in i den politiska debatten så bör de tänka till. För de riskerar att förarga ca 50 procent av sin kundkrets om det inte sköts smart. Idag så var nog inte Max så smarta. Hur de kommer se ut i försäljningssiffrorna vet jag dock inte.

Samtidigt så kan jag inte låta bli att le åt de brösttoner som finns i brevet "Det är valår och om oppositionen (S+V) vinner valet vill de höja både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Det vore fullständig katastrof för oss och branschen och det kommer få stora konsekvenser för vår tillväxt." Jämfört med innan sänkningen så kan jag då inte se en märkbart skillnad. I alla fall inte en katastrofal skillnad. Nä det är nog dags för ägarna att dra ner på Chili Cheesen, som i och för sig är god men i lagom mängder.

Men dagens brev visar på att valet i september är viktigt. Allt fler aktörer gör sin röst hörd. Dagens slutsats är att det får bli en korv i den lokala korvmojjen och en röst på Socialdemokraterna och handen på hjärtat så är mina burgare på egen mald högrev bra mycket bättre än Max med flera...

[UPPDATERAT]
Twitter ger sig centerledaren, tillika näringsministern, Annie Lööf ärendet med att inte klara av att hålla isär frågorna. Hon menar att en intresse organisation som LO inte ska uttala sig politiskt om inte en privat näringsidkare får göra det. Två problem. Ett företag är fri att i media påtala saker som kan underlätta för sitt företagande, men det är inte lämpligt att göra på det sättet som Max gjort gentemot sin personal som är i direkt beroendeställning mot sin arbetsgivare. Dels så har Max sina intresseorganisationer som ska sköta de politiska utspelen likt de anställda har sina organisationer.

Hotell och resturangfacket ger på sin blogg ett bra perspektiv på frågan!

Det visar sig också att det inte direkt går dåligt för Max-kedjan och dess ägare. Vi kan se att de har plockat ut betydande vinster till ägarna. Inte så mycket att säga om det om det inte var så att det luktade skattemedel om utdelningen...

Media mm: Ab, Ab2, Exp, SvD, Alliansfritt Sverige, Politism, Ledarbloggen på Ab, DI,
Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,

20140121

Maranata-feminister, maranata-politiker

I spåren av programmet ”Fittstim- min kamp” så ser vi åter hur de som anser sig veta bäst reagerar. Maranata finns i partierna, det finns inom klimatområdet och det finns nu också inom feminismen. Frö mig är så reagerar jag med att vända och gå åt ett annat håll. Enkelt så har jag svårt för den svart-vita människan som inte ser livets gråa nyanser som finns på fler ställen än mitt skägg.

Förr var jag säker på vad jag tyckte och visste att jag och mitt parti alltid satt på sanningen. Även om de andra partierna lade fram förslag som lät vettiga så hade de fel för det kunde bara finnas en sanning. Min eller möjligen mitt partis. På ett sätt var det enkelt. Det svart-vita var en ledstjärna som gjorde att jag inte behövde tänka allt för mycket själv utan bara plugga formulären från partiet och så ge sig i kast med motståndarna och de som ännu inte var troende. Men sakta så har jag allt mer förbyts i en tvivlare, grubblare. Ibland kan jag vara orolig att det gått för långt åt det hållet också.

Men nu är det valår och då kommer de fram allt mer. De svart-vita, Maranata-politikerna. I mitt eget parti så finns vad vi kallar Häst-sossar som skulle rösta på partiet om så partiledaren var en häst. Frö mig handlar det om att vara trogen de idéer och den socialdemokratiska ideologin, men det är inte detsamma som att vara trogen partiet. Men det ska idag sägas att det parti som företrädet de socialdemokratiska idéerna bäst är just socialdemokraterna.


Men dessa individer av att se världen i svart eller vitt finns i alla grupperingar. Ibland kan det starta en fråga som inte funnits på agendan, men samtidigt få bort den om de inte lär sig att backa in i gråskalan. Enkelt så lever vi i en förändrig värld med många idéer om hur utvecklingen kommer att ske och hur den bör ske. Om man är trygg i sina egna värderingar är det inga problem att bejaka lösningar som är bra oavsett var de kommer ifrån. Jag fortsätter i grubblarnas tid utan att ge svar, bara formuleringar...

Media mm: Sydsvenskan,
Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,

Tänka vidare och stega vidare

Sakta så ser jag de sista stegen tas. Nått nytt ska skapas men den gamla invanda stigen som dag efter dag tagit oss fram i tankarna är alldeles strax över. Det får en att grubbla över ens egna tankar. Känner hur det blir allt svårare att tänka och att få ner dem på papper. Hur jag känner en oro över att bli en åsiktsmaskin som uttrycker det som sätts in utan att reflektera…


Jag läser Johan Westerholms testamente över sin blogg idag och känner en viss avundsjuka av våga avsluta och gå vidare. För min blogg har blivit en del av det dagliga livet och genom mitt bloggande så har jag blivit ett namn och fått inflytande och framförallt nya vänner. Vänner som jag kommer bära med mig resten av livet. Sakta så väcks tanken om att ta mig vidare. Att som Johan lämna det som finns och ta det där steget vidare. Johan tänker inte längre vara mitt i, utan någon annanstans. Jag känner att mina tankar är kända och att varje dag fortsätta dela mina tankar känns inte längre så enkelt och självklart. Ni som följer mig vet att jag just nu lever i grubblarnas tid. En tid som både handlar om min politiska ådra, men också min vardag och vart den kommer leda mig. En tanke att gå på som de senaste fyra åren är den senaste tanken/grubbleriet… Men ändå så känner jag mig inte tillfreds… Johan stegar vidare medan jag fortsätter grubbla… Tack för dina tänkvärda inlägg under denna tid och våra samtal kommer ändå att fortsätta. Vem vet vart de kommer bära oss…

Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , ,

20140120

SD är inte en diskriminerad folkgrupp...

Tycker Oisin Cantwell i Aftonbladet har en tydlig bild av våra lagar och vad som är tänkt "Vita, heterosexuella toppolitiker med penis tillhör inte samhällets svaga"Så att åklagare backar och friar krogen är inte svårt att se. Möjligen att han ens tog upp frågan eller att säkerhetspolisen inte kunde mer om lagarna?...

Visst är det många av SDs medlemmar och sympatisörer som upplever dem som diskriminerade. Men enligt lagen så är inte fallet och ska inte heller vara. Att man som politiskt parti är inget brottsligt. Att det därmed inte finns ett skydd mot politker är en annan fråga. Hot och förtal är två exempel på användbara lagar som kan användas om man finner sig hotad som politiker, men inte diskrimineringslagen. Även om man ibland kan uppleva att det är en hetsjakt på oss politiker så gäller inte diskrimineringslagen mot oss. 

Kent Ekeroth är inte en minoritet. Han är en välbetald vit man med inflytande, som sitter som beslutsfattare i Sveriges riksdag. Han sitter i ett parti som inte är så populärt bland andra partier och ledamöter i riksdagen. Men mellan 10-15 procent av väljarna anser sig stödja honom och hans själsfränder i SD. Att då fortsätta med detta martyrskapet om utanförskapet och etablissemangets mobbing gentemot dem blir inte gångbart. någonstans så är det dags att inse att man är en av de valda och börja uppföra sig så också... Pojkstreckens tid är förbi när man med järnrör rusar runt på stadens gator och tror att man är nån Socker-Conny, som ska slå världen med häpnad...

Media mm: SVT, SvD, DN, Exp, Exp2Ab, SR.
Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

LO och vinster [UPPDATERAT]

Någonstans så gillar jag det jag ser. Det finns hos LO en sund syn på hur man ska ta sig fram i frågorna. Först markerar man vad man står ideologiskt för att sedan söka sig fram och se var man kan finna framkomliga vägar för att komma så nära målet som möjligt.

Idag kan vi i DN läsa om hur LO vill att marknadens partner ska komma fram till spelregler när det gäller vinsterna i välfärden. LO genom sitt kongressbeslut och påverkan på det socialdemokratiska partiet lyckas svänga opinionen och att det nu finns en stark majoritet för begränsningar av vinster och framförallt vinstuttag. Även långt in i de borgerliga leden är nu det en bred majoritet om att de senaste årens vilda vinstuttag inte är förenligt med syftet med privatiseringarna.

Jag har hela tiden förhållit mig till frågan på det sättet att ett rent vinstförbud inte är framkomligt då vi kommit så långt i privatiseringarna med allt för marknadsliberala inslag. Vi måste styra med andra sätt. Dels att sätta upp bättre kvalitetsnormer vid upphandlingar, eller LOV. Vidare så måste vi ser över prislapparna som gör att det finns möjligheter till stora vinster. Det offentliga måste bli bättre på att ta reda på vad ens verksamheter kostar. Åter så lyfter jag Vimmerby som inför införandet av LOV uppskattade sina kostnader för hemtjänst till en bit över 600 kronor medan en privat utförare skulle göra samma uppgift för 300-350 kronor. Om vi skickat iväg 600 kronor och undrat varför det blev vinst är vi bara naivt dumma. Om nu en privat kan göra likvärdigt arbete för nästan hälften av summan borde kommunen kunna göra det än billigare med stordrift fördelar mm. Så ur detta uppvaknande har Vimmerby blivit bättre att ha koll på kostnaderna och också bokföra dem på rätt konto så att man kan jämföra äpplen med äpplen.  Sedan kan man inte kalla LOV en succé i Vimmerby. Åter så är det bevisat att valfrihet inte är en utförarfråga utan handlar mer om innehållet i tjänsterna oavsett vem som levererar dem. Här har många kommuner mycket att hämta då det inte för inte upplevs som fyrkantigt och bökigt att finna möjligheterna för den enskilda att påverka tjänsternas innehåll. Både gällande när de utförs och hur de utförs och av vem. För när det kommer till personlig omvårdnad så vill jag kunna vara med och påverka vem som torkar mig i arslet.


Så dagens besked från LO att man vill vara pragmatisk och finna lösningar som håller över tid är bra och tillfredställande. Att ett hårdnackat nej likt det som vänsterpartiet står inför kommer inte föra några positioner framåt utan bara leda till låsningar som ingen är bekänt av. Nu är frågan hur motparten kommer agera. LO har sedan ordförandeskiftet åter tagit på sig rollen att vara en aktiv, drivande samhällsdebattör och det gillar jag. Kanske inte alltid ense men det behövs en stark röst på vänsterkanten som påpekar hur politiken slår och vad förändringar behöver ske. 

[UPPDATERAT]
Genom den debatt som det blev har LOs ledning genom Tobias Baudin skrivit en debattartikel i Aftonbladet där han förtydligar LOs ställningstagande i frågan. Inget nytt förutom att de vill se om det finns vägar framåt istället för att stånga pannan blodig. Jag gillar detta pragmatiska synsätt från LO-ledningen! Vilket är viktigast att lösa problemen eller stå där på barrikaden utan att röra sig en millimeter framåt?