20110214

FAS 3, en testanläggning...


FAS TRE smaka på ordet. Får mig att tänka på en testanläggning av det värre slaget i forna öststaterna. Men det är arbetsmarknadspolitik i moderat tappning anno 2000-talet i Sverige.

          Idag så släpper Socialdemokraterna en rapport kring FAS 3 som man låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) göra. Den visar på att de är knappt några som fått arbete efter perioden. Systemet är gör att man inte ser individen och dess behov utan ett systemtänk.

         Vidare i denna utfasning från samhället ser vi tendenser bland borgerliga politiker att det ska finnas tjänstgöringsplikt kopplat till socialbidrag. Vi får en ny klass av tjänstejon som arbetar för ingen ersättning eller minimal. Det leder i sin tur till en press på den regulära arbetsmarknaden att hålla nere och tillbaka löner. Bakom fasader kring nya arbetarpartiet så skiner den nyliberala fasaden igenom.

Ni kan läsa mer om detta hos Peter Johansson och Claes Krantz.
Media: DN, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,