20110205

Lyckan när ombudsmannen ger den förtroendevalde uppdrag...

Spelet kring socialdemokratin går vidare även denna lördag. Genom sökandet finner jag få om än någon rad kring politiken eller hur partiet behöver utvecklas. Sedan valberedningen släppt kravprofilen som grovt sett rymmer stora delar av Sveriges befolkning är startfältet vidöppet. Så då är det öppet för ombuden att avgöra det hela?...

           Men en fråga som nu börjar ställas är vilka som vi ska skicka till kongressen och var de står i de politiska frågorna samt synen på ledarskapet. Ska jag vara elak så är den konkreta frågan om vi skickar självständiga ombud med en åsikt som de kommer slåss för eller om det är röstboskap som gör som ombudsmannen säger. Alla som varit på en kongress och kommit bakom kulisserna vet hur det budas dealas mellan ombudsmännen för att sedan samla sin delegation för att meddela vad skåpet ska stå. Visst finns det en och annan som inte ställer upp på spelet utan kör sitt eget race. Men så har man då varit ombud på sin första och sista kongress... Men sedan har vi det nya ombudet som fått förtroendet att vara med på sin första kongress. Glad i hågen kommer han springande, nervös för han ska upp i talarstolen. Han har fått ett uppdrag av ombudsmannen att presentera den överenskommelse som ombudsmännen enats om. Åter så har de anställda givit uppdrag till de förtroendevalda vilket borde vara tvärtom.
 
        Men för de flesta så tänker
de inte på vad som sker utan är bara nöjda över att få vara en del av den högsta beslutande instansen och i många fall vara med när det görs historia, antingen det avtackas eller väljs stora ledare. De känner sig som en viktig demokratisk pusselbit men frågan är om det är det eller marionetter till de män som agerar i skuggan.

      Men jag kommer finnas på kongressen som bloggare och jag kommer stå där och tycka det är mäktigt när den nya ledaren för socialdemokraterna väljs. Men sedan så vet jag inte idag om det är den kandidaten som jag brinner för som kommer vinna. Det vill säga mig självständiga

Media: AB, Ab2, SvD.
Bloggat: Johan Westerholm och Peter Andersson och Martin Moberg och Sandro Wennberg och Krassman och Thomas Böhlmark på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,