20110326

Talet och dess innehåll

Spänningen innan han klev upp kändes i salen nu skulle man få sin dröm uppfylld och svaren på alla sina frågor. Men vad fick vi. Blev vi klokare. Ja ni får själva göra er bedömning utifrån mina tankar.

       Talet börjar med en ansats i den kulturella världen. En ansats som visar på skillnaden i människosyn. Socialdemokraterna ser kulturen som en möjlighet för individen att växa och bli trygg och inte en kund på marknaden. Det är inte den väntade ingången men den sätter en ton och visar på en tydlig skillnad gentemot Fredrik Reinfeldt.

      Vidare så åter betonade han att partiet är en folkrörelse och inte ett företag. Vi ska vara en inbjudande rörelse.Vi ska inte göra studiebesök i samhället vi ska vara en del av det. Inte komma med ballonger en gång i veckan. Här se vi skillnaden mot moderaterna som just gör sina besök i verkligheten. Vi frågar inte några köksbord utan vi är människorna som sitter kring borden med kaffet och samtalar om dagen som varit. Vi är du och jag vi är inte dom. Men vår resa har sakta börjat lämna det och vi måste tillbaka.

       Solidariet är ingen uppoffring eller börda som vi ger, utan en förutsättning för tillväxt. Likaledes är det med jämlikhet. Vi pratar om värdeburen tillväxt.

      Politiken ska kraftsamla mot barnfattigdomen den hör inte hemma i Sverige. Stående ovationer möter löftet om att barnfattigdomen ska utrotas. Vidare så måste utsorteringen  inom skolväsandet upphöra.

       Håkan Juholt är tydlig kring privatiseringarna. Det finns en förändring från att vi ägde till att vi ska ägas. Det står mellan behoven som ska styra eller utdelningarna. Det finns en konflikt som vi måste hantera. Håkan Juholt är tydlig om att sjuksköterskan inte gör ett sämre jobb oavsett vad arbetsgivaren heter. Aldrig så ska skulden läggas på de anställdas axlar.

       Det är ett tal som andas ideologi och folkrörelse. Ett tal som jag tror kommer gå till historien som en av de stora talen inom socialdemokratin. De borgerliga kommer inte att dela detta utan slå undan för de känner oro. Håkan Juholt gav just medlemmarna det mod som var efterfrågat. Ett tal med refererar till Palme, Erlander och Palm som grund för ansats mor framtiden. Det är ett tal som ger en del av de svar som medlemmarna sökt och de svar vi inte fick var vägledningen tydlig så vi kan agera på hemmaplan. Jag kommer återkomma till talet under dagen och säkert med fler reflektioner kring tongångarna bland ombud och gäster.

Media: DN, Ab, Ab2SvD, SvD2, DN,
Bloggat: Peter Johansson och Johan Westerholm på talet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,