20110430

Föraktet mot den outbildade

Det finns ett dolt förakt för den lille människan inom borgerligheten. En syn på den lilla människan som ska bli vid sin lott. Detta kommer aldrig att säga det rent ut. Skomakarens son ska bli vid sin läst och inte tro något annat.

          Idag kan vi åter ta del av DN osignerade ledare som ger sig på Håkan Juholt och och det lag som han saktar bygger upp kring sig. Grunden i kritiken är att ingen som inte har en massa högskolepoäng kan land leda och styra. Åter så försöker de skjuta socialdemokraterna med socialdemokrater. Det vill ge sken av att den politik som vi drivit att även skomakarens unge ska kunna ta sig vidare mot högre studier nu är ute. En grund att egentligen så kan inte skomakarens unge gå vidare. Vi vet genom den förda politiken att det inte har funnits ett intresse från högerpartierna att bygga ut universitet och högskolor i hela landet. Det finns en tro på att det är ett skikte i samhället som är mer lämpad för studier. Vi kan se det med den gymnasiereform som delar våra unga i tidigare år. Så bilden av skomakarens unge inte kan ta sig vidare befästes allt mer. Men detta kommer aldrig DN skriva om.
         Men sedan kan jag inte låta bli att just notera att när det ska dräpas Håkan Juholt är ledarna anonyma men när Fredrik Reinfeldt ska hyllas så skriver man gärna under med namnet.
      Men om vi går vidare så märker vi att debatten nu sakta börjar byta fokus. Allt mer så kommer frågan kring skatteprocenten i skymundan och värderingarna blir allt viktigare. Vi kan här se en socialdemokratisk ledare som inte går i fällan när frågorna kommer utan att stå fast vid sin linje. Utifrån den intervju som idag var i TV4 kunde man se just den bilden att det inte var frågor kring enskilda skatter utan mer kring de politiska tankarna.

     Det är en nu politisk ledning som nu sitter på partiordförande stolen men fast gjuten i de gamla, tidslösa värderingarna. En ny bildningstradition tar fart och det märks i partiet. Men med det så kommer också förväntningar om att få vara med och inte bli frånsprungen som medlemmarna känner att de så många gånger blivit förr. Inbjudna med hela handen för att sedan mötas av en baksida om att frågan redan är avdömd och uppgjord. Så låt nu alla vara med och bygga den kunskapsnation som gör att skomakarens son inte behöver bli vid sin läst och en utan högskolan i ryggen kan få ledande positioner. Vi bygger välfärds-Sverige 2.0

Media: DN, DN2, DN3, SvD, Exp.
Bloggat: Johan Westerholm, Sebastian Stenholm, Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,