20120915

Pennan, Svärdet och statens beskyddare


Så börjar den sista dansen och fighten om vem som får med vem hem… Det är som en skolbal där drottningar och kungar ska krönas…. Men vem låg med vem eller… Nä jag blir lite grubblande på hur högerns skribenter efter att Martin Schibbye och Johan Persson kommit hem plötsligt får kommunistspöket slängt över sig som ett försök att marginalisera det som gjorts. Att undanröja en kritisk granskning av regerings agerande, av oljebolagen agerande. Att sammanblanda varandras uppgifter. Två skilda uppgifter men med samma uppdragsgivare, medborgaren...

            Etiopien är en diktatur. Oljebolag verkar ha en förkärlek att göra affärer med dessa tvivelaktiga personer och länder. Grunden verkar vara att med små medel kan man få det man vill ha utan större hänsyn miljö och de boende… Det ska granskas. Vi vill veta om bolag, särskilt med koppling till Sverige, sköter sig och följer spelreglerna kring bland annat mänskliga rättigheter. Det görs inte med ett telefonsamtal till pressansvarig på dessa bolag. Lite mer undercover är det som gäller. Precis likt det Martin Schibbye och Johan Persson försökte sig på. Enkelt så hade de ett demokratiskt uppdrag som en demokratisk stat bör stödja, även om de kan vara emot statens intresse. Sådan är demokratin. öppenhet och yttrandefrihet måste försvaras av alla. Det är en av demokratins kärna.

          Det finns en sammanblandning mellan statens intressen och medborgarens. Att staten måste ha diplomatiska relationer med avskyvärda regimer i världen är en sak. Det är till och med nödvändigt för att klara den egna demokratin. Att ha förbindelser med Saudiarabien kan vara nödvändigt för att stabilisera regionen som annars skulle göra allt fler miste livet och sina rättigheter. Cyniskt? Ja, men det finns en verklighet att förhålla sig till. 

           Att medborgarna genom sina ögon, som ofta är just journalister, vill däremot veta hur det fungerar bakom de stängda dörrarna. Antingen de är Rosenbad, diktaturer eller stadshuset i Vimmerby. De vill veta för att kunna göra val, kämpa, eller bara få en ökad förståelse för hur världen fungerar.  En demokratisk stat klarar dessa två intressen. När man inte klarar att hantera detta så är man illa ute.

          Nu finns det en risk att företrädare på den borgerliga sidan just spelar bort denna tvåsamhet. Det finns de som anser att de två journalisterna som skulle makten granska borde stoppas och att de inte ska få samhällets fullständiga skydd. Allt för att staten inte anser att det var i deras intresse att vad som sker i Etiopien blir synliggjort. Deras politiska bakgrund är i detta läge av ointressant natur. Det är först när de presenterar sitt resultat som vi kan reflektera om deras bakgrund färgar innehållet. Men i detta läge är vi inte och borgerliga debattörer går händelserna i förväg för att misskreditera och upphöja den sittande makten. Kunde skriva, likt just de länder vi kritiserar.

          Vem som gjort vad och vad som gjort vem måste nu granskas. Om inte för att vi ska lära för nya händelser. Men som Johan Westerholm påpekar så finns det fler svenska journalister som sitter bakom lås och bom, till och med utan rättegång. Staten har uppgifter kvar och media har sina. 


Min första postning på detta finns här. och nu tar vi lördag...
Länkar: SvD, SvD, DN, DN, AB, AB, ExprDN, Dagens Arena, SvD Brännpunkt,
Bloggar: DHE, N4U, AS,
Bestulna: Johan Westerholm och Antonsson som jag stulit länkar av...
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,