20121110

Partiprogrammet...


Partiprogram… Inte så ofta som man läser dem men de bara finns där och ska leda en rätt om man känner sig vilsen. I ryggmärgen så ska vi ha dem med. Ett bra program ska medlemmarna egentligen kunna utan att behöva läsa det. Men så bra blir det sällan. Men med programmet i tanken så ser man att det finns klara och tydliga skillnader mellan politiken i Sverige. Både åt höger och vänster kommer det komma kritik mot programmet och visar på att Socialdemokratin hör hemma i mitten med en fläkt åt vänster.

              Programkommissionen släppte igår sitt förslag som nu går ut på remiss. Det är grunden ett traditionellt program som i både positiv och negativ bemärkelse. Vet inte om jag är krävande över att finna nya former eller om det faktiskt är så att man inte vågat ta ett helt nytt tag. Kanske det finns en regelbok i upplägg av partiprogram? Genom att det ska täcka allt men inte vara låsande så blir det i vissa stycken ludd, vilket det måste vara, men ibland så kanske man skulle vilja se lite av att sätta ner foten. Men programmet speglar den politiska brädden i partiet. Inte ett program som överraskar mig. Som sagt traditionellt i både positiv och negativ klang. Man känner igen sig och det kan kännas tryggt, men frågan är om det är bra?

               Det inledande innehållet andas en uppdaterad samhällsanalys men ändå inte. Det finns en doft av den klassiska industrisamhället även om det inte skrivs ut. Konflikten arbete-kapital återfinns ofta och man lyfter den fackliga rörelsen nationellt som internationellt för att möta dessa konflikter. Man nosar vid de nya sociala folkrörelser som finns och verkar men tar inte riktigt tillvara på den kraft som vi finner där. Vidare så finns det skrivningar om de globala utmaningarna som vi står inför både gällande demokrati, klimat och ekonomi. De fackliga rörelserna är på många ställen förknippande med makten och de känns inte så fräscha längre. 

              Känner att man kanske lagt lite för mycket fokus på att vara arbetarens parti och inte tar företagens möjligheter och lyfter dessa frågor tydligare. Vidare så känner jag en liten oro att man inte ser de nya exportmarknaderna i form av exempelvis besöksnäringen som är en av de stora, men som man inte tänker på. Vet inte om jag läser fel när jag läser in industrisamhället i texterna...

              Vill dock lyfta ett par avsnitt som jag gillar och det är det om Hushållning och hållbar utveckling som lyfter i det som måste ske i omställningen av samhället Tycker man finner balansen mellan var vi är idag och hur vi måste gå vidare. Pekar på att vi inte kan vrida utvecklingen tillbaka utan att se möjligheterna i den tekniska utvecklingen. Vidare så är avsnittet om Kunskap och kultur bra skrivet och pekar just på deltagandet i kulturen och inte bara som betalande åskådare. När de gäller kunskapen så lyfts det livslånga lärandet och att man ska satsa på de med kort utbildning. Ett begrepp som blir allt vanligare och som säger en hel del istället för lågutbildad. Vidare så är det just en kunskapsnation som vi ska vara. Måste säga att det var Håkan Juholt som lyfte frågan på allvar även om vi pratat om det länge.

            Några tydliga grunder i programmet är demokratin som måste gälla över hela skalan. Att inte val ska bestå av plånboken antingen det gäller att välja politiker eller sjukhus. Att besluten ska tas av de som fått förtroendet att företräda medborgarna. Man kan utifrån den debatten om vinster i välfärden spåra det i programmet. Försikta skrivningar som högern läser förbud i och vänster kommer läsa tvärtom. Vidare så är språket en blandning av de klassiska ord som vi finner i arbetarrörelsen och sedan nyare begrepp som civilsamhället som jag i mångt och mycket vill kalla förenings- och folkrörelsesamhället.

            Som avslutning när jag läst igenom programmet en gång så hade jag nog velat att de spänt bågen lite mer. Visst finns det områden som jag anser borde tonas ner eller lyftas upp. Men så är det alltid om vi inte skriver våra egna program. Det var inget som fick mig att hicka till. Kanske är jag för ”på banan” för att kunna göra förvånad… Eller så handlar det om att skapa ett program som kan glida igenom på kongressen utan att slita partiet i stycken och samtidigt ge partistyrelsen handlingsfrihet att ratta politiken utifrån den allt mer förändliga värld som möter oss för var dag som går. Oavsett vad så kommer jag säkert återkomma till detta. Ska läsa in mig mer på ett par stycken för att se vad som döljs i kommatecknen…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby