20121117

Vad som föder SD och andra missnöjda partier...

Kan denna annons göda SD?
En annons i dagens Vimmerbytidning fångar mitt intresse och jag börjar grubbla på den lokala demokratin och ansvarsgränser mellan politiken och tjänstemannaorganisationen. Avståndet mellan de som väljer och de som blir valda Jag landar i att hur detta hanteras så är det ett av svaren på hur Sverigedemokraterna och andra missnöjda partier får näring

             ”Informationsmöten angående förslag till kostnadsreduceringar inom skola och barnomsorg” Så är rubriken på annonsen som möter mig i tidningen. Jag kan skriva raljerande över det hela. Hur ett gäng tjänstemän åker runt på olika orter och försöker förklara att allt kommer bli bra men ungarna får åka lite längre för att komma till skola och barnomsorg. Politiker som kryper längs väggarna medan lokalbefolkningen skäller som bandhundar på politiken… Vi ser vidare hur de lokala politikerna även börjar skälla på sina partikamrater som inte begriper det unika i den orten som de befinner sig på och att den inte kan jämföras med någon annan och därav måste skola och barnomsorg vara kvar för evigt med eller utan ungar…

            Men frågan rymmer faktiskt mer djup en så. Det är själva grunden i vår demokrati. Samtalet med väljarna och den representativa demokratin som innebär att de förtroendevalda politikerna måste fatta beslut under mandatperioderna. Mot viljan att göra alla till lags står en verklighet med ekonomin i fokus. Det är inget som gillas i det stora men samtidigt så ger det möjligheter att ta de beslut som kan vara nödvändiga för att föra verksamheten framåt. I grunden så är vi konservativa och ser skeptiskt på förändring även om vi vet att det kommer bli bra och att vi till och med kommer kunna få det bättre så är vi emot.

              Så vi landar då i den lilla orten som en gång i tiden rymde mack, butik, skola, barnomsorg, brandkår, kyrka och ett sjudande föreningsliv som arrangerade massor verksamheter och fester. Idag så är det mesta stängt och skolan är den sista utposten och av föreningslivet är det seniorerna som är kvar och försöker hålla verksamheter igång. När det då är dags att lägga ner skolan så försvinner det sista hoppet om att orten åter ska kunna få en gyllene tid igen. Skolan blir med det en symbol för framtids hopp. Att barnen inte kan få den start i livet som de är värda och behöver kommer i andra hand och likt en gisslan sätts de på barrikaden och den lilla skolans förträfflighet lyfts till skyarna och ingen vettig politiker som strävar efter att bli omvald kommer argumentera emot även om tongångarna i stadshuset är en annan. Alla önskar transparens men det är obehagligt. Få är de politiker som orkar säga samma sak i det öppna rummet som det slutna. Få är de som kan erkänna att många politiker är mer upplysta än befolkningen i stort, för det är deras uppdrag att vara det. Att se helheten och inte bara den lilla frågan. Att stå på bergstopparna och se ner i fler än en dalgång (Sicken klyscha, men sant).

           Så när politikerna i Västervik åker runt till de olika orterna kommer det inte vara muntra möten. Det kommer bli konfrontation och jag är inte säker på att de kommer mötas. Risken är att beslut kommer ändras från ort till ort. Inte för att det kommer leda själva sakfrågan framåt och ge en bra helhetslösning utan att omvalsprocessen kommer stå i fokus. Vi väljer att hämta kunskap från det lokala ur ett felaktigt perspektiv.

           Jaja kanske inte den roligaste läsningen för er en lördag… Kanske ni ville läs mer om klantigheterna i Sverigedemokraterna och det gjorde ni precis. För om vi inte finner en väg att förena den lokala opinionen med de stora dragen så kommer partier som Sverigedemokraterna eller lokala missnöjespartier kunna växa sig starka. Balansen mellan folkviljan, obekväma beslut måste följas av pedagogik och kommunikation. Ett av politikernas största aber. Så det är dags att lämna SD brister och se till våra egna i politiken. För oavsett så finns grunden kvar som jag skrivit om tidigare och det nerdragningspaket som ska till iVästervik kan föda främlingsfientliga partier eller andra ytterlighetspartier som ser demokratin ur ett annat perspektiv. 

         Så åter den upprepning som jag haft de senaste dagarna ""Men jag är fortfarande orolig för att de kan få mellan 10-15 procent i valet 2014. För det som är grunden till deras framgångar är fortfarande otryggheten och arbetslösheten som finns i samhället. Så länge vi inte bekämpar det så kommer det finnas en stabil grund för Sverigedemokraterna eller motsvarande partier. Vi får inte glömma det och tro att nu löser sig problemet av sig själv... Det är inte över än och vi kommer säkert få återkomma till ämnet..."

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om ,