20080206

Här kommer motionen som helhet

Motion om seniorboende i Gullringen

Vi gick till val på anpassade boenden för äldre och vi vill nu att kommunen tar tag i frågan. På de flesta orter är detta redan fixat. En av de orter som idag saknar denna typ av boende är Gullringen.

Vi ser att det kan finnas en möjlighet att inom kommunen göra en förändring kring våra särskilda boenden. Genom en förändring som skisseras i texten nedan ser vi möjligheter till ett seniorboende i Gullringen .

Det vi tänker på är att det inte finns någon kö till Kvillgårdens psykiatriboende och att åldern på de boende börjar vara hög. Det är vad vi erfar mer likt ett demensboende än det psykiatriboende som det var tänkt på från början. Vi tror det kan vara möjligt att utveckla detta till ett demensboende. Vi vill att man ser över möjligheterna att flytta över de boende från Ådala till Kvillgården och införa inflyttningsstopp på Ådala. Med en sådan lösning skulle vi få två gruppboenden för dementa i Storebro och har då möjlighet till samordningsfördelar kring både personal- och kompetensfrågor.

För gruppen psykisk sjuka börjar man allt mer hitta boendeformer som är anpassade för den enskilde och mindre grupplösningar .

För lokalerna som friställs i Gullringen vill vi att man tar fram en ritning och kalkyl om det är möjligt att bygga om till seniorboende. Är det inte möjligt vill vi att man ser om det finns andra lösningar i Gullringen som vore tänkbara. Det vi vill är att man ser till om det rent praktiskt är möjligt att lösa detta.

Vi vill nu att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda frågan om det är möjligt och vilka kostnader det skulle kunna medföra både investeringar och drift.

Vi yrkar på

Att det görs en utredning enligt intentionerna i texten ovan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar