20080206

Seniorboende eller vad det nu heter

Det förs nu i Vimmerby en diskussion om boende för äldre. Jag tror det råder en förvirring kring vad boenden är och vilket ansvar olika parter har. Det som är självklart är att kommunen har ett hundraprocentigt ansvar när det gäller särskilda boenden. Ett särskilt boende behövs det ett bistånds beslut till och det får man när alla andra vägar är stängda. När det gäller särskilt boende finns det klara regler för innehållet när det gäller service, hjälp och ansvarsområden

Det som diskuteras är en form av anpassat boende för äldre som i olika sammanhang kallas trygghetsboende, seniorboende eller serviceboende. Dessa boenden är frivilliga och det finns inga regler eller riktlinjer vad de ska innehålla eller vilka som har ansvaret.

Kommunen försöker i den nya omsorgsplanen som är under utarbetande att definiera de olika typerna av boenden. Vad det hamnar vet vi inte förs klubban fallit i fullmäktige i slutet av juni.

Jag ser gärna att vi , socialdemokrater, tillsammans med pensionärsorganisationerna sätter oss ner och samtalar om vilka boenden vi ska ha i Vimmerby och vad de ska innehålla.

Min personliga åsikt är att vi ska ha ett anpassat boende för äldre i alla kommundelar och det som står på tur är Gullringen som idag inte har något. Jag har med det i tankarna lämnat in en motion med denna innebörd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar