20080321

Vad vet Peter Fjällgård

På Vimmerby Centerns debattsida så angriper Peter Fjällgård mig för att försvara hans egen politik. Det han inte förstår är att han är medansvarig för att det saknas resurser i äldreomsorgen. Om vi ska kalla det verksamhet eller behov kan vi träta om men faktum kvarstår att budgetramarna inte räcker för att klara behoven för våra äldre. Jag har varje år slagits för att det ska bli en bättre budget som stämmer överens med behoven. Det har Peter Fjällgård med partikamrater sagt nej till. Nu försöker Peter Fjällgård gömma sig bakom en annan stol men så länge som du är förtroendevald i kommunen för majoriteten måste du ta ansvar för den förda politiken inte smita. Jag tar ansvar, för när klubban fallit i fullmäktige så är det min plikt oavsett om jag gillar det eller inte, att genomföra det beslut som en majoritet tagit. Det är demokrati

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar