20080520

Astrid Lindgrens Näs

På måndag ska kommunfullmäktige utse styrelse till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (Kalnab). Vilka ska sitta i styrelsen?

Igår på vårat gruppmöte så kom vi till punkten att utse representanter till styrelsen för Kalnab. Då plötsligt började vi undra hur många ska vi utse, om vi överhuvudtaget ska utse någon. Det visade sig att den borgliga majoriteten i Vimmerby åter igen "glömt" informera oppositionen.

Idag på kommunstyrelsen så lyfte vi frågan under övriga frågor och det var ett allmänt besvärat kommunalråd som inte kunde eller ville ge svar. Min tro är att Carl-Axel Centerstig (c) inte gillar demokrati och att informera sina politiska motståndare.
På de frågor som vi ställde kunde vi inte få ett rakt svar.
Här kommer frågorna och svaren:
- Hur många ska sitta i styrelsen? Vet inte
- Ska det utses suppleanter? Vet inte
-Hur många externa ledamöter kommer det bli? Vet inte
-Varför är inte detta processat in kommunstyrelsen? Vet inte

Det förs ett resonemang kring familjens roll i hela processen kring Astrid Lindgren. Det jag undrar är vad vill de egentligen för det kommer aldrig fram i den information som vi får till del i kommunstyrelsen. Det förs för mycket samtal i slutna rum både i dessa frågor och övriga näringslivsfrågor. Jag vill att kommunen börjar att protokollföra mer av de möten som sker och om det behövs sekretessbelägg dessa protokoll. För att vi i framtiden ska kunna ställa folk till ansvar är det viktigt att det finns papper på vilka som bestämt vad.

Det är dags att vi börjar fungera som den öppna demokrati vi säger oss vara. Näringslivet måste förstå att det har att göra med en demokratisk organisation som har sina spelregler.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Rösta på mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar