20080519

Tekniska och pengar?!?

NU har jag hittat pengar i den kommunala verksamheten. Frågan är om det är en eller fem miljoner?

När teknik och servicenämnden tog över ansvaret för kosten i kommunen var det för att vi trodde det skulle bli billigare om la det i en nämnd och rationaliserade verksamheten. Den tidigare kostutrdedningen pekade på att det fanns närmare fem miljoner att spara på med ett bättre nyttjande av skattemedel.

Nu håller Teknik och service nämnden på att utreda frågan och det som slår mig är att de behöver mer pengar inte mindre. Dels vill de mer arbetsledning, dels vill de ha uppräkning av livsmedel.

Då kommer det plötsligt en nu verklighet emot mig. Omsorgsnämnden har tretton (13) kök kvar och Barn och ungdomsnämnden har elva (11) kök kvar. Ingen av dessa nämnder begär utökad ram för uppräkning av priset på livsmedel.

Genom att Teknik och service tagit över köket på Vimarskolan så kan man under sommaren inte erbjuda de som går på fritids (ca80 ungar) något att äta då fritidspersonal inte får gå in i köket pga de regler som finns. När Barn och ungdom ägde frågan så var det inga problem utan de löste sig. Det jag undrar över är vad Teknik och service sysslar med för debet är inte som namnet säger någon form av service.
Det måste nu till en skärpning av teknik och service och att nämndsledamöterna sätter mer foten och säger till tjänstemännen vad som gäller och inte tvärtom. För målet måste vara att ge service till våra kommuninnevånare och inte tvärtom...

Enligt mig så borde det finnas åtminstone en miljon att hämta från Teknik och servicenämnden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Rösta på mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar