20080528

Moderatledd regering avskaffar sjukdom

Nu har den moderatledda regeringen funnit på ytterligare ett sätt att klämma åt dem som har det svårast. Skadas du på jobbet och drabbas av långvarig sjukdom är det ditt ansvar. Blir du sjuk för länge kastas du ut från jobbet och du blir av med hela din ersättning.

Det kommer att bli riktigt obehagligt. Den moderatledda regeringen lägger ytterligare ett förslag som ”ska minska utanförskapet”. Det är en till leda upprepad floskel som i praktiken betyder att snaran dras åt kring halsen på människor som redan har det svårt. Denna gång är det de sjuka och arbetsskadade som ska axla ansvar. De kallar nyordningen för ”rehabiliteringskedjan” men någon rehabilitering verkar det inte alls vara tal om. I stället är det tidsbegränsningar, sänkt ersättning och till slut arbetslöshet som väntar för den som inte tillfrisknar så fort som regeringen vill. Redan nu den 1 juli kommer mellan 60 000 och 70 000 långtidssjuka att få sin ersättning sänkt från 80 procent till strax över 72 procent. Från årsskiftet 2008/2009 kommer alla att fullt ut få känna av beslutet, då är övergångsperioden slut.

Man kan säga att den moderatledda regeringen helt enkelt avskaffar sjukdomar som varar längre än ett år. Så måste det väl vara eftersom människor bara i extrema undantagsfall ska kunna få sjukersättningsperioden förlängd? Som grädde på moderatmoset fritas arbetsgivare helt från rehabiliteringsansvar. Arbetsgivaren kan skriva ett intyg på att han eller hon gjort allt för att den anställde ska komma tillbaka. Intyget gäller, och ingen, inte ens Försäkringskassan, ska kontrollera att detta är sanningen. Min gissning är att de fackliga organisationerna ute på arbetsplatserna kommer att få tonvis med jobb framöver. De kommer att få ta smällen och de får kämpa för att den enskilde ska få en rättvis behandling.

Den 4 juni kommer moderatledda majoriteten i riksdagen att besluta att ingen får vara sjuk längre än ett år. I undantagsfall ska sjukperioden kunna förlängas med 18 månader men det kommer att bli väldigt svåra sjukdomsfall. Efter de första 14 dagarnas sjukdom kollas det upp om du kan jobba kvar på samma jobb men med viss anpassning. Efter sex månader har arbetsgivaren möjlighet att omplacera inom företaget. Om inget av detta är möjligt så ska du kunna klara dig själv efter ett år. Då ställs din nedsatta arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden och alla de jobb som finns där. Det är den så kallade ”rehabiliteringskedjan”. För mig är det uppenbart att allt detta inte är något annat än ett program för att göra sjuka till arbetslösa.

Och var finns alla arbetsgivare som vill anställa den som är för sjuk för att vara kvar på sitt gamla jobb?

Min gissning är att människor kommer att slås ut från arbetsmarknaden. Det kommer att bli allt flera som tvingas söka socialbidrag från kommunen när Försäkringskassan friskskriver och Arbetsförmedlingen inte vill ta emot. Det kommer att bli fritt fall när den moderatledda regeringen kapat skyddsnätet.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar