20080618

Släppt ideologin

Äntligen ha den borgliga oppositionen släppt det ideologiska hjärnspöket och gått med på en utveckling av primärvården. Det hela bygger på att går vidare med den lyckosamma modell som övriga landet borde ta efter. Här ställs patienten i centrum och inte den enskilde entrepenören

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar