20080922

225 kronor mer i månaden till våra äldre

Torvald Gerger har i Vimmerbytidning ställt frågor kring hur de politiska partierna ser på våra äldre och då framförallt kring pensioner. Jag ska nu försöka ge en bild på hur jag ser på frågan

Vi socialdemokrater hade under förra mandatperioden kommit till ett läge där vi var klara med den ekonomiska saneringen efter den förra borgliga regeringen. Under den saneringen fick bland annat pensionärerna ta stryk det ska vi inte blunda för. Då saneringen var klar kom vi med förslag på hur vi skulle kunna förbättra ekonomin för de fattigaste pensionärerna. Tyvärr, om man nu kan säga så, så blev det val och vi förlorade makten innan vi hann genomföra våra förbättringar. Det var lite om historiken för att ge en bild av var vi står idag.

Vi sociasldemokrater tror inte bara det gäller att höja pensionerna till våra ldre, utan det gäller se helheten när det gäller ekonomin. Bland annat fortsätta utbyggnaden av boenden för äldre. Förbättra bostadstillägget. Sänks skatten för alla pensionärer med ca 2000 per år i ett förtsa steg. Den borgliga regeringen vill göra ne liknande satsning, mnen ser man sammantaget på de övriga förslagen så blir pensionärerna de stora förlorarna.

Vad gör den moderatledda regeringen? De har infört ett förvarvsavdrag som leder till att pensionärer och löntagare betalar olika mycket i skatt vid samma inkomster. Det innebär att en pensionär med en pension på 10.000 kronor i månanden betalar 400 kronor mer i skatt en än förvärvsarbetare vid samma inkomst. Det är inte rimligt. Pension är uppskjuten lön och det finns ingen anledning att beskatta den på nmågot annat sätt än andra arbetsinkomster.
En pensionär som har en årsinkomst på 150.000kronor får med regeringens förslag en sänkt skatt om 68 kronor i månaden. Det är en klen tröst för alla pensionärer som har drabbats av kraftigt ökade priser.

När vi nu lägger fram vårt förslag så innebär det en sänkning av skatten till alla pensionärer på 225 kronor i månaden eller 2700 per år och det är tre gånger så mycket som den moderatledda regeringen ger.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar