20080926

Dyrare med privat omsorg för kommunen

Omsorgsnämnden i Vimmerby gör ett prognostiserat underskott på nästan 10 miljoner kronor. Om hemtjänsten varit privat enligt Lagen Om Valfrihet (LOV) så hade underskottet blivit större.

Hemtjänsten i Vimmerby har under året ökat med nästan 16 procent utan att budgeten har ökat. Underskottet på hemtjänst kontot har däremot inte ökat med 16 procent som skulle kunna tro blev fallet. En av anledningarna är att vi inte har några privata utförare som tar betalt per timme utan att vi kan organisera oss effektivare inom kommunen. Nu ska man vara medveten om att det inte går i oändlighet utan att vi kommer behöva tillföra medel till hemtjänsten om denna ökning fortsätter. Men det jag vill ha sagt är att i detta fall hade det blivit dyrare om kommunen hade privatiserat omsorgen. Det visar att det är positivt med en stor familj där man kan dela på bördorna och att ensam inte är stark.

På nämndens sammanträde fick jag medhåll av de borgliga ledamöterna så kan det se ut i den primärkommunala vardagen när verkligheten råder och inte en tokig ideologi.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar