Nya Högbergs Tankar

Jag håller på att byta sida och ni kan läsa mera på Högbergs Tankar som kommer bli sidan där jag bloggar, tänker och presenterar Högbergs Tankar HB. Ni kan också se inläggen i högerspalten!

Innehållet kommer mera vara av vardagliga reflektioner från en medborgare blandat med politiska analyser och tyckande. Det lovas mer video och kultur. Hopppas ni följer mig över från denna sida. Kommer under en övergång innan all teknik fungerar dubbla lite.

20081002

Släpp det ideologiska skynket och se verkligheten

LO-facken i Vimmerby känner oro inför den tänkta bolagiseringen av VA-verksamheten. Frågorna som hoppar sig är flera än svaren. Den borgerliga majoriteten rusar fram med det ideologiska skynket framför sig och ser inte den verklighet som finns framför dem.

På vilka grunder fattar centern, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartisterna sina beslut? Vår uppmaning är släpp den ideologiska prestigen och se till den verklighet som finns i Vimmerby och ta ansvar för den.

Idag så finns det i kommunen en väl fungerande och kostnadseffektiv verksamhet och organisation kring VA och gatu/park- verksamheten. Det finns även ett väl fungerade samarbete med vårt kommunala energibolag, Vimmerby Energi AB. Vi har en bra utbyggd maskinpark som gör att vi klarar de flesta arbeten själva och på det viset håller nere priserna för våra kommuninnevånare. Denna verksamhet vill nu den borgerliga majoriteten med centern i spetsen slå sönder för kortsiktiga vinster.

Från fackligt håll finns det en stor oro över siffermaterialet som är framtaget och vi gör bedömningen att det vore bra att ta in en utomstående som fick belysa ekonomi och verksamhet på ett neutralt sätt.

Vimmerby kommun köpte mark och fastigheter av Vägverket för att få ett nytt samlat centralförråd uppe på trekanten. Det invigdes i dagarna. Är det ännu en kortsiktig affär eller kommer centralförrådet behövas även i framtiden och i så fall till vilken verksamhet? Vad kommer hända med Vimmerby Energis lokaler? Ska man lämna allt och bygga nytt?

Hur kommer taxan för brukaren att förändras? Blir det en chockhöjning

Ur personalpolitisk synvinkel så finns det inga arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar framtagna. Vad händer med personalen både den kommunanställde och de som idag arbetar på Vimmerby Energi?

Våra slutsatser är att stanna upp processen och starta om med en oberoende utomstående utredare. Lyssna på våra kompetenta medarbetare ta hjälp av de fackliga organisationerna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar