20090119

Valet till europaparlamentet inte träningsmatch utan cupspel

Ett stort problem med det kommande valet till Europaparlamentet är att man kallar det för EU-valet. Det är inget EU-val. Det är redan avgjort. Vi är nu medlemmar trott det eller ej.
I dagens DN finns en artikel kring valet och hur ovetande svenskarna är om det. Några fler som hakar på denna artikel finns här och här

När vi politiker ska börja arbeta upp en valpuls så gäller det att börja förstå vad valet i juni handlar om. Det är inte ja eller nej till EU, det är inte ja eller nej till euro. Det handlar om högern eller vänstern ska styra Europa. Blir då valet svårt? Nä, valet blir enkelt. Retoriken blir den samma som vi använder i riksdagsvalet. Man ska vara medveten om att parlamentet har fått ökad makt under de senaste åren och gör att laguppställningen blir allt viktigare. En majoritet av de beslut som tas i våra fullmäktige församlingar har son grund i lika direktiv och lagar som är stiftande inom EU.

Många inom mitt parti ser valet till Europaparlamentet som ett träningsläger inför valet 2010. Jag vill hävda att det ett felaktigt sett att se på frågan. För mig är det cupspel där det gäller och vinna varje match för annars är det färdigspelat.

Så avslutningsvis så laddar de antidemokratiska krafterna för valet i juni. Vi ska inte ge Sverigedemokraterna ett fribrev till Europaparlamentet som dessutom blir en språngbräda för riksdagsvalet 2010
Nu har även fler bloggar hoppat på denna disk bland annat Magnus Ljungqvist, Jonas Morian


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

 1. På vilket sätt menar du att Sverigedemokraterna är antidemokratiska? Menar du också att Nationaldemokraterna skulle vara antidemokratiska?

  SvaraRadera
 2. Bättre än så kan du. Gör om och gör rätt. Vad är det som gör att du anser att Nationaldemokraterna skulle vara ett antidemokratiskt parti? Jag förväntar mig ett seriöst svar denna gång.

  SvaraRadera
 3. "Nationaldemokraternas principförklaring

  Principer — målsättningar — åtgärder

  Antaget 2001-08-11
  Reviderat 2001-12-08, 2002-06-08, 2003-06-07 och 2005-12-12


  Alla folks rätt till liv

  Princip
  Att det i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk skall riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra, vitt skilda folk.

  Målsättning
  Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta till vara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-européer skall vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan.

  Åtgärd
  Aktivt upplysa folket om att svenskarna håller på att assimileras med helt främmande kulturer och att det svenska folket på sikt riskerar att helt upphöra att existera. Stoppa invandringen till Sverige från länder utanför den västerländska kulturkretsen och pröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärdade till invandrare från dessa länder. Återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdats på felaktiga grunder. Det eventuella obehag repatriering medför är visserligen underordnat den permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir, men obehaget för de repatrierade skall icke desto mindre lindras i största möjliga mån genom återflyttningsbidrag och annat stöd. Utvisa de invandrare som genom brott visat att de inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Stimulera invandrare att återvända till sina ursprungsländer genom återflyttningsbidrag kombinerade med biståndsprojekt."

  Detta kommer från ert principprogram och med den synen så är ni inte demokrater med min syn att se på demokrati. Min syn är att alla är lika värda och med innebär att hudfärgen eller var på jorden du är född inte spelar någon roll. Med det så avslutar jag detta replikskifte

  SvaraRadera