20090318

Detta eviga torg...samt politiken...

Det finns klantigheter och så finns det klantigheter Nu har Teknik- och servicenämnden i Vimmerby lyckats igen...

Nu gäller det anbuden till torget där det visar sig att den entreprenör som kommunen antagit inte har F-skattesedel. Jag är ingen expert på upphandling men borde det inte ligga i sakens natur att en så stor aktör som en kommun borde ha detta i ryggmärgen. Hela torget frågan har det gått troll i och det känns, för mig som lite utomstående, att ingen har riktig koll på det hela. Finns det en gemensam bild mellan tjänstemännen och politiken vad vi vill med torget? Vad förstår så vill en del av handlarna ha kvar parkeringen.

Min bild som är samstämmig med partiets är att vi vill ha ett levande torg där Vimmerbyborna tillsammans med besökare kan gå för att njuta och om man så vill kunna ta en pilsner. Jag vill inte tillbaka några hemska cirkustält och pizzakartonger. Kommunen ska ställa otroligt höga krav på de entreprenörer som ska finnas på torget eller i dess anslutning. Det ska vara hög kvalité på utbudet. Det ska vara en service inriktat och kunnig personal. Serveringarna ska vara smakfulla och passa in i omgivningen. Det ska vara riktigt porslin och glas inget papp och plast. Jag ser gärna att det så långt som det är möjligt serveras lokalt och ekologiskt. Ser också gärna att det blir småländska rätter och inte bara snabbmat. De affärslokaler som idag finns runt torget hoppas jag på skulle kunna bli bra serveringar. Nu när de finns kvar så hoppas jag de ser möjligheten att flytta ut butiken på gatan/torget som en del i levande torg. Vi måste också bygga vidare på torghandeln. En problemställning är hur vi ska göra med de som är i behov av kylda utrymmen. Ska vi tillåta bilar på torget med kylanläggning eller ska kommunen köpa in som vi sen kan hyra ut. Hur gör man i andra städer?

En farhåga som jag kan känna är att stadshotellet funderar på att bygga en ny veranda. Det skulle enligt mig vara förrödande då det kommer förstöra en hel del av de planer som finns. Enligt vad jag erfar så kommer det in en ansökan om bygglov och det finns i detaljplanen så k
an
inte miljö- och byggnadsnämnden neka till byggnation. Det är nu av största vikt och hastighet att man ser över detaljplanen.

Noterar att det har startat en grupp på Facebook ”Vi som vill ta en pilsner på torget i Vimmerby” Den har 714 medlemmar idag.

Hoppas att man nu hinner ta de beslut som behövs för att Vimmerbyborna ska få ett torg som man känner glädje till

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar