20090901

Är förnyelse =marknadsinriktning?

Det pågår nu en debatt inom partiet eller rättare sagt har alltid gjort mer eller mindre om förnyelse av politiken.

Det som bekymrar mig är att när det ska förnyas inom partiets politik så är det nästan till hundra en ökat acceptans för marknaden. Det känns som det finns en misstro mot det gemensamma. Ja, det gemensamma ska betala men inte utföra.

Jag får en känsla att vi gått på myten om valfrihet. När jag träffar folk på stadens gator så är det ingen som sagt till mig att de vill välja skola, vård eller omsorg. Det enda de vill är att det ska finnas nära, tillgängligt och ha en hög kvalité. Frågan jag ställer mig är om Svenskt Näringsliv med sina lobby organisationer lyckats förvrida synsättet på oss socialdemokrater.

När moderaterna ska vinna sympati för sin politik så går de inte fram med privatiseringar utan med att värna om kärnverksamheten, vad det nu är. Moderaterna går med andra ord fram med klassiska socialdemokratiska värderingar. Vi själva verkar inte tro att våra värderingar håller för tvåtusentalet men de håller bättre än på länge.

Som jag tidigare skrivit så växte den offentliga sektorn fram för att den privata marknaden inte klarade uppdraget som folket ville ha. Min syn är att marknaden inte har förändrats i sin grund och därav så kommer den i stort inte klara uppdraget nu heller.

Diskussionen nu gäller hur vi ska vinna storstaden. Frågan är om den välmående medelklassen i Stockholms kransorter vill ha mer marknad eller om det bara är vad vi tror. Har någon frågat?

Magnus Hedberg skriver i AiP att vi måste fånga mittenväljarna som vi gjort förr. Han har en poäng. Men vilken politik fångar mittenväljarna. När moderaterna ska fånga dem så är det med en förskjutning åt vänster. Det innebär att vi inte behöver röra oss åt höger utan bara vara tydliga med våra värderingar och var vi står. Det är det som vi missat de senaste åren vi har inte kunnat presentera en tydlig kompass riktning för väljarna. Samtidigt har vi tjafsat internt och gjort en massa kullerbyttor som tagit fokus från politiken.

Nu hoppas jag på en bra kongress som fokuserar på att konkretiserar politiken med botten i våra klassiska socialdemokratiska värderingar.

Vi har inget att skämmas för. Vi har en värld att bygga.

Andra som för detta samtal: Robert Nord, Arvid Falk, samt Netroots - Socialdemokraterna

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar