20090930

Samma gamla privatiseringar...

Dagen har gått i detaljernas färg. Från oppositionen har man väckt frågan kring 20% tjänsteförändringar. Jo det är sant Enligt den borgerliga oppositionen är detta en fråga för landstingsfullmäktige...

HÄLSOVAL
Det stora beslut som togs idag var Hälsovalet. De borgerliga gör hela tiden ett stort nummer av att det är en reform som ställer patienten i fokus. Min fråga är vad är det för skillnad i valfrihet för den enskilde patienten? I landstinget Kalmar län har vi haft den möjligheten mycket länge.
Det nya är den fria etableringsfriheten för läkare och att vi sen bara ska slanta upp. Ser vi på andra landsting så är inte bilden att dessa etableringar sker i hårt utsatta områden. Jag ser en stor risk att vi kommer få en utarmning av resurser till de områden som behöver resurserna mest. Men de borgerliga ser inte den faran för de är förblindade av sin privatiseringsiver.

SKYLTFÖNSTER

Att vi är ett nationellt skyltfönster irriterar även i fullmäktigedebatten

Kan inte dra mig från att man konstatera som jag skrivit tidigare på bloggen om Kristdemokraternas moral. Läser idag i Aftonbladet om kristdemokrater på mutmiddag med möjlig resa...

UNGDOMAR

Idag så har vi släppt ett ungdomspaket. Det bygger på fem punkter
Jobbstart för unga
Ungdomslyft
Fler möjlligheter till jobb, utbildning och praktik- och ett krav på utbildning efter ett års arbetslöshet
Fler platser i KY och högskola- och bättre kvalitet.
Snabbare övergång från studier till arbete.

Vi gör det som regeringen borde ha gjort. Det är inte svårt då den sittande moderatledda regeringen inte har gjort något för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, eller den övriga arbetslösheten heller.

DEN NYA ÖVERHETEN

Kan konstatera också att nu även regeringens globaliseringstråd är kritisk till regeringens demokrati hantering. Nu gäller det remiss förfarandet till rådets rapport. Det är en minimal remissrunda vilket inte kommer ge det underlag för kloka beslut. Jag har tidigare skrivit om regeringens nya överhet som inte måste fråga någon utan gör som de vill. Nu har det alltså gått så långt att regeringens egna börjar morra...

Och på det temat går nu även kulturdebatten igång....

Mer intressant läsning finner du här: Johan Westerholm, s-buzz, Röda Berget, Annika Högberg, Peter Andersson, Progressiva bloggare samt s-bloggar


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar