20120802

Moral, Rökare och lagen...

Moral, piska, morot
Telefonen ringde och jag svarade... Det var Vimmerby Tiding som ville ha en kommentar om det senaste förslaget med att förbjuda röking lite här och där och vad jag som politiker med folkhälsan som område ovh det moraliska i det hela... Gående i en antik-affär i Gamleby var inte det frågan som jag väntat mig.. Men jag gav dem ett svar.

      Att lagstifta om var man får röka är ok så länge det har med arbetsmiljö att göra likt tåg, flyg och krogen. När det gäller uteserveringar blir frågan mer svår då många av dem inte är direkt ute utan mer uterum utan möjlighet för röken att ta sig vidare. Så mitt svar blev att just arbeta med förbud där det slår mot exempelvis arbetsmiljö medan på andra offentliga platser försöka få rökarna att röka på bestämda platser. Vi kan se hur man på olika nöjesparker, som exempel Astrid Lindgrens Värld har speciella rutor som man får röka på. Var går gränsen för individens egna frihet gentemot kollektivet och vad är moraliskt riktigt? Men står lagstiftning, förbud och moral mot varandra?

       Sedan kom frågan om det moraliska och hur långt vi ska vara moraliska. Mitt svar blev enkelt. Vi anser att det inte är moraliskt att stjäla från folk och lagstiftar mot det. Hela lagboken är en samling av moral som vi anser man ska följa. Så att lyfta ut frågan om rökning till en specifik moralisk fråga gör sig icke. Samhällets normer och värderingar är just hur den samhälliga/kollektivets samlade moraliska värderingar som också då skrivs in i lagboken och lokala regelverk. Moralen ändrar sig över tid och det påverkar också hur lagstiftarna stiftar lagar och hur domstolar dömer. Tolkingen av lagen går sida vid sida hur samhällets moral förändras och till slut är lagen så långt från gällande moral att den skrivs om eller i vissa fall avskaffas.

        Vidare så lyfte jag att man ur andra aspekter kan ställa krav på den enskilda individen. Det handlar om olika sjukdomsbehandlande aspekter där fel kost och rökning kan hindra eller försämra läkeprocessen eller till och med leda till följdsjukdomar. Inte bara att den egna hälsan försämras, så är man inte solidarisk gentemot de övriga som är i behov av sjukvårdens resurser.  Så lagen är moral och sjukvården är mycket solidaritet... Kanske inte hela sanningen men något åt det hållet och rökförbudet är moral frågan är bara hur mycket och om så långt som till lagstiftning?

          Ska vidare bli intressant att se hur Vimmerby Tidning fick ihop mitt svar i morgon eller när det kan tänkas komma i tryck... Om det blev bra eller om man är rökt....

Lite DN debatter som speglar frågan. Lite andra länkar (stulna från Mattias Lundbäck )Ex SR1 SvD Fu DN SR2 GP Neo
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om