20100107

Alla böcker är bra böcker?


Nu ska en ny bokutredning till. Det finns skäl att vara vaksam och tveksam. Vem avgör vad som är bra litteratur?

I DN idag kan man läsa att det finns planer på en utredning om bokens framtid. Det är folkpartiet som ligger bakom förslaget. Inget fel i det kan man tycka vid en första tanke och så må det vara. När man sedan tänker en tanke till ser man farhågorna växa fram. Vem ska besluta vad du och jag ska läsa? Om jag drar en parallell till musikens värld så var Beatles och Elvis bland de värsta som skapats och ledde bara till fördärv. Hur är bilden idag... Hyllade, prisade, adlade och finns i alla finrum. Ska vi lära av historien så är inget för fult eller för fint. Som min vän Johan W tar upp så var Astrid Lindgren ingången för honom till litteraturen och finns det en författare som gjort mer nytta för läsandet och opionen?

Det är alltid en oro när det ska in och tyckas vad som är bra litteratur/kultur för oss dödliga oavsett om det kommer från höger eller vänster.  Det jag hoppas på är att när regeringen nu tillsätter en utredning de går bort från sina vana trogen och gör en bred utredning med en riklig remissrunda. Att förslaget som kommer fram är ordentligt grundat och att det leder till att vi får en ökning av allt läsande. De må börja med Bamse för att sedan sluta med Strindberg. Bara det läses.

Så ja till en utredning som lägger krutet generellt om hur vi ska öka läsandet  och hur bibliotek ska finnas kvar och utökas. Regeringen kan börja med vägbiblioteken som de nu drar in stödet till...

Johan Sjölander har också skrivit om detta och så även Peter J som idag ligger mig steget före. Kan bero på min snöskottning... Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar