20100318

Det handlar inte om miljard utan om RödGrön vårdideologi

Ja så försöker SvD igen med en förfalskning av historien. Denna gång den berömda kömiljarden och missar att många av landstingen uppfann nya gömställen för patienter.

SvD ledare börjar bra med en studie som visar at det går att använda resurserna inom sjukvården på ett bättre sätt. Förebilden är
Förebilden finns i ThedaCare-sjukhuset i Wisconsin i USA. Där lyckades man minska dödligheten, få bort felmedicineringarna och kraftigt reducera sjukvårdskostnaderna – enbart genom att förändra arbetssättet så att personalens kompetens förvaltas effektivare. Enligt sjukhuschefen John Toussaint handlade det främst om ”att förändra inställningen”.
Mycket av det här låter som det förbättringsarbete som sker inom det RödGröna landstinget i Kalmar län. Med "Små steg varje dag" och "Varje dag lite bättre- kraften hos många" Ger vi våra medarbetare möjligheten att arbeta med förbättringsarbete på sin egen arbetsplats. Den RödGröna landstingsmajoriteten satte av 30 miljoner som personalgrupper kan söka för att konkret arbeta med förbättringsfrågor.  Enkelt så kan man säga att den viktigaste reusursen som vi har är år egen personal och nu ger vi dem vertygen att utveckla sin arbetsplats med patienten i centrum.

Nu kommer vi gå vidare från patientfocus till patientens focus. Skillnaden är att med det senare så frågar vi efter hur patienterna upplever vården och hur vi själva vill att det ska fungera om jag blir sjuk. Konkret handlar det om att göra patentföreningar och andra brukarorganisationer mer delaktiga i utvecklingen av vår sjukvård.

En av de viktigaste frågorna för utvecklingen av sjukvården i Kalmar län är att vi har olika former av öppna jämförelser som hela tiden offentliggör våra brister som snabbt omvandlas till förbättringsområden.

Så Svd här har ingen miljard en avgörande utan det handlar om en RödGrön vårdideologi som sätter patienten i fokus och ser våra medarbetare som den viktigaste resursen. Vårt nästa mål är enkelt uttryckt en köfri sjukvård med eller utan miljard...

Jessica skriver på detta temaMer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,