20100318

NetRoots en särställning inom sociala medier

Nu är det sammanställt vad som vi kom fram till på Bommersvik förra helgen. Som Peter Andersson så tydligt påstår så var det inte bara tungt filmskapande utan lite mer lättsamt också. Och här kommer delar av den rapporten...

Johan Ulvelöv har sammaställt en del av de lättsamma diskussioner som vi kom fram till och det geren spännasde bild av vårt nätverk, NetRoots.
Vi konstaterade
  1. att nyckeln till vår framgång i bloggosfären bygger på ett genuint gräsrotsengagemang och inte toppstyrning och att våra bloggare är självständiga.
  2. att våra styrkor är mångfald, kunskap och samarbete. Tre egenskaper som ska odlas och framhävas.
  3. att vi gemensamt ska bidra till att synliggöra fler bloggar i nätverket.
  4. att vi ska uppmuntra till utökat samarbete mellan bloggare som finns i våra samarbetspartier.
  5. att vi ska ska söka kontakt med bloggar som skriver om politik men inte är uttalat partipolitiska.
Matti Palm på Green Hill Relations hade gjort en genomgång av de svenska blogglandskapet vilket gav denna intressanta bild


I Undersökningen som nog är den största som gjorts av den svenska bloggosfären fanns med
Antal bloggar i mätningen: 1 680
Antal blogginlägg indexerade i mätningen: 83 392
Antal länkar indexerade under perioden: 499 959
Tidsperiod: 2009-07-01–2010-01-31
Huvudsakliga slutsatser av undersökningen

a)  Bloggar med socialdemokratisk tillhörighet är överlägset flest och kan generellt beskrivas samarbeta mer än övriga bloggar kopplade riksdagspartier.

b) Samarbetet är avgörande för att lyckas få stort genomslag för sina frågor i bloggosfären.
c) Övriga riksdagspartierna är mer uppsplittrade och samarbetar inte lika bra.
d)  Det enda parti som lyckas ha en liknande närvaro, om än mindre, är Piratpartiet. Men de skriver till stor del även om andra ämnen än politik.
Vi som var med: Johan Westerholm (Mitt i Steget), Johan Ulvenlöv ( s-buzz), Peter Högberg (Högbergs tankar), Rosemari Södergren (Kulturbloggen) Hannah Bergstedt (Det perfekta livet), Peter Johansson, (Röda berget), Marika Lindgren Åsbrink ( Storstad), Ulrika Falk Ulrika Falk, Peter Andersson Med rätt att tycka), Björn Fridén (Alliansfritt Sverige), Victor Svedberg, (Victor Svedberg) Alexandra Einerstam (HBT-Sossen), Viktor Tullgren (Viktor Tullgren), Fredrik Pettersson (fredrikpettersson.nu) Claes Krantz (claeskrantz.se),  Även RödGrön.se var med Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,