20100301

Lite Hafs och Slafs och kan det vara fusk också? Det blir IG

Nu får den nya skollagen ordentlig kritik av lagrådet som tycker att den inte skulle fått lämna departementet. En anledning är att språket är så dåligt att de kan bryta mot lagen.

Det är Riksdag och departement som lyfter fram denna sågning från Lagrådens sida.
Språkliga otydligheter i förslaget öppnar för tolkningar som gör vissa av bestämmelserna grundlagsstridiga. Det gäller när regeringen ska meddela föreskrifter till myndigheter om vilka ämnen som ska ingå i det nationella programmet i gymnasiesärskolan, och kunskapskraven för betygen A, C och E i det nya betygssystemet.
Lagrådet anser generellt att det finns ”ett anmärkningsvärt stort antal brister” i hur lagparagraferna är formulerade i författningskommentarerna och i lagtexten:
”En grundläggande kontroll och upprättning av de båda uppsättningarna av lagtext borde naturligtvis ha utförts innan förslaget presenterades för Lagrådet och måste göras under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet”.
Dispositionen och rubrikerna i den nya lagen hänger inte alltid samman med lagtextens innehåll och behov av rubriker. Paragraferna är inte enhetligt utformade och svarar inte mot innehållet.
En del rubriker är medtagna, andra utelämnas. Bara en del av dem är korrekt återgivna, medan andra har kompletterats eller förkortats.
”En brist när det gäller utformningen av lagtexten är att det i paragrafer med samma sakliga innehåll har använts olika formuleringar, olika ordvändningar och olika begrepp utan att det tycks vara motiverat. Bristen på enhetlighet är omfattande”, skriver Lagrådet.
Det förekommer också hänvisningar i lagtexten till andra lagrum, där hänvisningarna är felaktiga.
Har inte läst mycket från Lagrådet men det här visar på att regeringen med major Björklund i spetsen får underkänt i Svenska och Samhällskunskap. Tror nog vi tar med ordning och uppförande också.

Sällan har jag skådat så mycket Hafs och Slafs. Hade de varit i skolan så hade man blivit beskylld för fusk och inte ha gjort sin hemläxa


Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

  1. Jag tycker du skall ta bort bloggare för Mona. Det är väl ändå socialdemokratin du stödjer och inte Mona personligen. I Sverige röstar vi fram ett parti som får möjlighet att bilda regering. Inte en person som får möjlighet att bilda regering. gör om gör rätt.

    SvaraRadera
  2. Hej Anonym "bloggare för Mona" är för att visa mitt stöd för Mona Sahlin efter den kampanj som varit mot henne.

    SvaraRadera
  3. Och du känner att Mona inte klarar av att försvara sig själv? Nej bort med fokus på partiledaren och mer fokus på politik, enda som tjänar på den här utveckling är högern som har bättre tillgång till Media.

    SvaraRadera