20100301

Om en regering som borde lära sig att lyssna!

Dagens snackis är DN-debatt där fackförbundet ST sågar regeringens sjukförsäkringsreform. Med lite hederlig undersökning bland fotfolket så visar det sig att den inte fungerar. 

Vill minnas att det var ett antal remissinstanser som sa att det inte skulle fungera.
På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukskrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” anger respondenterna att 61 procent främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det är en oerhört hög siffra! Regeringen grundade sitt beslut om reformen på bedömningen att omkring 10 procent skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. Många remissinstanser var redan då kritiska och menade att denna bedömning var för låg.
De pekar också på att Arbetsförmedlingen har mindre resurser nu än när den borgerliga regeringen tillträdde
Arbetsförmedlarna anser att de resurser man fått för att klara uppdraget är otillräckliga. Arbetsförmedlingen har i dag ett tusen färre anställda än 2006, då den borgerliga regeringen tog över. Nu ska man både klara jobbkrisen och det nya uppdraget att hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbete. Allt med mindre resurser än tidigare.
Glöm inte att de också ska ha tid att ta han dom ett gäng praktikanter...

Som avslutning ställer de ett antal frågor som jag ser fram emot ett svar på.
* Hur kunde sjukförsäkringsreformen genomföras med så felaktiga utgångspunkter trots upprepade varningar?
* Vore det inte bättre med tidsgränser för när samhällets stöd ska påbörjas i stället för att tidsbegränsa individens trygghet?
* Är ni beredda att förstärka rehabiliteringen – såväl den medicinska som den arbetslivsinriktade – så att alla sjuka garanteras vård?
* Ska det straffa sig att vilja jobba, eller kommer ni att höja ersättningen så att ingen förlorar på återgång till arbete?
* Kommer ni att stärka Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med tillräckliga resurser för att klara målen?
Kan bara som lekman konstatera att det är dags att göra om, göra nytt med den enskilde i fokus.

Andra som skrivit om detta är bland annat
Peter Andersson och Johan Westerholm. Peter på Röda Berget. HBT-Sossen, Kaj Raving, S-Buzz. Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar