20100327

Rapport nr 6 från distriktskongressen Barnkonventionen

En av de motioner som kommer upp för debatt är att göra Barnkonventionen till lag. Distriktsstyrelsen har i ursprungsförslaget avslagit motionen men beslutet tog en annan vändning under för handlingarnas gång.


Anna Hedh ger en bild av hur hon arbetar med barnrättsfrågorna i Europaparlamentet. Hon lägger en vinkling på avslaget att riksdagsledamöterna ska arbeta mer aktivt mer frågan.  Motionären Annika Högberg går upp och pekar på att i vårt grannland Norge har man lagstiftat. Inte bara lagstiftat utan också grundlagsfäst barnkonventionen.  Hon ser samtidigt hur våra partikamrater i Sörmland. Håkan Juholt drog lite hur man resonerat i distriktsstyrelsen. Han avslutade med att ställa sig bakom Anna Hedhs yrkande och förklarade motionen besvarad. Motionären Annika Högberg gick upp och ställde sig bakom yrkandet från Anna. Det blev en framgång mot ursprungs förslaget.
Det kommer blir en votering kring denna

Mer läsning finner ni här: RödgGrön. Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,