20100409

Här kommer förslagen i ett rött kuvert!


Med klokhet skall brott förebyggas. Idag så kommer ett batteri med förslag om hur vi ska komma tillrätta med en del av de svåra brotten som främst drabbar kvinnor. Här är det handling och inga färgglada kuvert som gäller!

Idag på SvD Brännpunkt levererar Thomas Bodström  och Claes Borgström ett antal förslag som ligger i en annan nivå än färgglada kuvert.

Vi anser därför att riksdagen ska bifalla vår motion om att införa ett motsvarande brott som bör kallassynnerligen grov våldtäkt med ett straff på sex till tio års fängelse . Det vore en markering från samhället om vår syn på de allra grövsta sexuella övergreppen på flickor och kvinnor. Eftersom det är nästan uteslutande kvinnor som drabbas anser vi att detta är en viktig jämställdhetsfråga .
Men inte heller detta räcker. Ut-över en ny straffbestämmelse om synnerligen grov våldtäkt föreslår vi följande förändringar:
•Ändra brottsrubriceringen koppleri till människohandel. Det är en skarpare markering av brottets allvar samt ger ett högre straffvärde och ger bättre förutsättningar för skadestånd till de utsatta.
•Skärp straffen för sexköp, från 6 månaders fängelse till ett år.
Inför rätt till skadestånd till brottsoffret vid sexköp.
•Inför stalkning som ett nytt brott.
Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att förbättra forskningen om sexualförbrytare och utöka behandlingen av dessa.
•Förbättra det förebyggande arbetet med män som är i risk-zonen.
•Förbättra behandlingen av sexualbrottsdömda i kriminalvården samt uppföljning vid frigivningen.
Inrätta en särskild våldtäktsmottagning, som den på Södersjukhuset, på akutsjukhus i varje län i hela landet.
•Lagstadga om målsägande- biträden för brottsoffer i sexualbrottsmål redan i inledningen av förundersökningen.
Förbättra skyddet mot sexuella trakasserier på nätet.
Mycket bra förslag som enligt mig också sätter fokus på att få ett ändrat beteende. Jag har aldrig trott på batongpolitik och slänga bort nyckeln, även om man skulle ta politiska poäng på det.  Så jag tackar för detta brev med bra  förslag som  om jag får ha en åsikt, kommer göra skillnad!

Men om vi ser på vad media lyfter fram är just den delen med hårdare straff. Media gillar batongen och slänga nyckeln. När ska media lära sig att inte döma utan låta våra domstolar göra det.

Johan W har redan gjort en bra postning på området. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,