20100526

Är Astrid för stor för Vimmerby?

Sitter nu på en presentation av "Astrid Lindgrens Världar i Vimmerby, en studie om kulturarv och samhällsutveckling".

         Det är en studie som gjorts av ett antal forskare som mer eller mindre är knutna till komunstrategiska studier vid Linköpings universitet samt från Uppsala- och Linnéuniversitetet. Jag kommer ge er några brottsstycken av presentationen med lite egna tankar kring den utveckling som Vimmerby står inför.
         Det finns en treenighet som bygger på att Kulturarv produceras vilket leder till att ekonomi utvecklas och politik skapas. Tillsammans får vi då en samhällsutveckling samt aktiviteter och identiteter skapas.
       En del som visar sig är att de olika miljöerna som är förkroppsligade med Astrid Lindgren bygger på dåtid, nutid och framtid. Jag kan konstatera att det inte är så att vi bor i ett museum och det är otroligt viktigt för oss. Det finns många gånger en tro på landsbygden som ett museum. Men vem vill på ett museum. Ingen men besöka. Det gäller därav att finna en mix så att vi får de bästa av båda världar. Med den ingången så är det intressant att vi nu verkar vara denna blandning på spåren i Vimmerby. Men det har inte sket med en tanke, utan mer som en händelse.
          Studien ger också en bild av hur Astrid Lindgrens värld har växt fram och hur ägarförhållanden har förändras under tid. Det visar sig att det inte har varit en rosaskimrande resa utan en brokig resa med konkurs hängande över sig, men räddad i sista minuten. Det kan visars som ett antal faser i ägarutvecklingen. Med start i kollektivt familjeägande som övergår i form av marknaden och Riquma för att gå vidare till en sektorsövergripande lösning med försäkringsbolag, ideella sektorn och det offentliga. Resan fortsätter till ett helt kommunalt ägande för att avsluta i familjen Lindgren. Om det är den sista resan är det ingen som vet. Även under detta kapitel så får vi höra detta kring att leva i ett museum. Kan konstatera att trasmattans tid är över det är 2010.
          En bild av Astrid Lindgrens entrenpenörskap ger en bred bild som är spännande. Det finns en liknelse med Kamprad i den delen att båda har ett otroligt kontrollbehov.
         Astrid Lindgrens kontrollbehov tyglade marknaden och den sega småstadskulturen med jante och industritradition har varit bromsade av utvecklingen. Kommunen har gått från ett relativ negativ attityd till en lärande organisation som alla inte har hängt med på.
         En part som har en viktig roll av utvecklingen i Vimmerby är vår lokaltidning, Vimmerby Tidning. Det visar sig att en Centerombudsman på slutet av trettio talet, början på fyrtiotalet tog över tidningen genom kuppartade metoder. Grunden är att centern i valet 1938 gör ett katastrofval. Från gårdagen till dagens tidning konstateras det att det inte finns en analys och ingen ledarsida utan ledarstick  några dagar i veckan på insändarsidan.  Det finns en tydlig inriktning att så många kommuninvånare som möjligt ska vara på bild under ett år. Det är en tydlig strategi för att fånga läsare och prenumeranter. Enligt studien så går tidningen i populismens tecken med vi mot dom och sunt förnuft. Stödjer tydligt vissa företagare som finns i ägarens nätverk. Tidningen har ingen politisk hemvist utan känns fri på den borgerliga sidan trots att det finns någon form av knytning till Centern.
       Avslutningsvis till hur kommunen har handlat. Enligt studien så är det osynligt för Vimmerbyborna vad kommunen gjort  gällande utvecklingen av Astrid Lindgrens värld. Det som dock har gjort är att kommunen har byggt infrastruktur och till och med gått in som ägare. Vidare menas att kommunen försökt att påverka samhällets utseende. Några slutreflektioner från forskarna är att dt har varit mer management än politik. det verkar som en stor enighet kring de satsningar som är gjorda kring arbetet. Det är ett tillväxttänkande som dominerar, företagsutveckling, arbetstillfällen. Vidare kommer det att behövas kommunala utvecklingsresurser.  Det kan dock som en avrundning komstateras att det är en framgångsrik kulturarvsproduktion. Finns en delad känsla bland medborgarna dock är ungdomarna tveksamma och känner sig lite delaktiga. En annan bild är att det idealiseras en svunnen tid. utvecklingen bygger på en individ (Astrid). Och som jag konstaterade innan att det är ett resultat av tillfälligheter än en medveten strategi.
 
Troligen kommer det mer på Magnus och Lis och Kjell-Åkes bloggar.Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,