20100513

Cancern ska besegras

De RödGröna i Landstinget i Kalmar län har nu tagit fram ett antal punkter för att bekämpa cancern. Här kommer en debattartikel av mig som kommer i tidningarna.

       Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. I Kalmar län konstateras årligen ungefär 600 nya fall av elakartade tumörer. Antalet drabbade växer för varje år. Om tjugo år räknar sjukvården med att varannan person får en cancerdiagnos. Samtidigt ökar överlevnadsgraden eftersom sjukvården kan ställa allt säkrare diagnoser och erbjuda bättre behandlingsmetoder. För att möta utvecklingen och förbättra cancervården ytterligare i Kalmar län föreslår vi Socialdemokrater följande:
  1.  Sätt upp en särskild vårdgaranti för cancerpatienter med tidsmål från misstanke till behandling. Målet är att korta ned väntetiderna och minska ovissheten för patienterna. I ett första steg vill vi införa en skärpt garanti för bröstcancerpatienter. Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen för kvinnor. Varje år insjuknar omkring 210 i bröstcancer i Kalmar län. Från misstanke om bröstcancer till behandling ska det maximalt få gå 35 dagar.
  2. Erbjud alla cancerpatienter ett vårdkontrakt. Kontraktet ska framför allt reglera samordning inom behandling och mål för en god vårdplanering tillsammans med patienten. Det ska vara tydligt för patienten vad som gäller. Patienterna ska också garanteras ett kontaktteam på behandlande klinik.
  3. Köp in en så kallad kirurg-robot till landstinget för att därigenom förbättra vårdkvaliteten med modern teknik. Genom robotassisterad kirurgi kan framför allt urologiska operationer, exempelvis borttagande av prostatan och ändtarmscanceroperationer underlättas. Kirurg-roboten kan lättare komma åt trånga och svåropererade områden.
  4. Ansök om att landstingen i Kalmar län, Östergötland och Jönköping ska bilda ett av sex regionala cancercentrum i landet. Det är oacceptabelt att vårdkvaliteten ska avgöras var man bor. Vi vill skapa en mer jämlik cancervård i hela regionen.
  5. Avsätt tillräckliga resurser så att sjukvården kan erbjuda de bästa medicinerna. Cancerläkemedlen utvecklas hela tiden och blir dyrare. För att besegra cancern krävs det en ansvarsfull ekonomisk politik som klarar av att möta den höga kostnadsutvecklingen.
  6. Behandla fler patienter på hemmaplan. Många cancerpatienter åker till Linköping för att få onkologisk vård. Vi vill att sjukvården i högre grad ska erbjuda behandling och vård inom länet. Vi förstärker kompetensen inom onkologin och ser till att fler länsbor får cytostatikabehandling i vårt eget landsting.
  7. Fullfölj arbetet med att utöka antalet strålkanoner till två vid Länssjukhuset i Kalmar. Vi avsätter 36 miljoner kronor som finansierar inköpet och nya fastigheter för att inrymma tekniken.Investeringen behövs för att garantera den medicinska säkerheten och för att möta ett ökat behov av strålbehandling i framtiden.
  8. Stärk det förebyggande arbetet. Det finns en stark koppling mellan övervikt/rökning och cancer. Här spelar våra Hälsocentraler en viktig roll med deras livsstilsmottagningar. Hälso- och sjukvården måste fortsätta utveckla sitt arbete för att hjälpa människor att förändra sin livsstil.
      Vi når nog inte hela vägen men det är ett krafttag mot att komma en bit på vägen cancern är inte välkommen i våra hem och allt som står i vår makt för att köra den på dörren ska göras. Men när den ändå lyckats slinka in ska de som drabbas få bästa tänkbara vård och omsorg.

Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,