20100523

Söndagskrönika om kulturen som en framtida drivkraft

Vi är ense om kulturens sprängkraft och hur bra kulturen kan vara för att förklara sammanhang och samhället. Men med den kunskapen så undrar jag varför vi inte använder kulturen bättre.

         Jag bor i en av de regioner som kallar sig kulturregion med stort K, men vad görs? Socialdemokraterna kallar sig för att vara ett parti som värnar kulturen men var fanns kulturen i vår RödGröna budgetmotion? Finns det risk att vi använder kulturen som ett hippt begrepp utan att riktigt våga ge det innehåll. Jag tänker på mitt eget parti och den kommun som jag bor i. Är kulturen bara läpparnas bekännelse eller går det att få in något mer i ordet.
       Jag vill att socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet tar fram ett praktiskt program som tydligt pekar på hur vi ska använda kulturen när vi formar möjligheternas land. Jag ser gärna att det finns med förstärkningar av kulturen i skolan då det är där som våra barn och ungdomar har den första chansen att träffa på kulturen. För mig får gärna olika kulturella uttrycksformer  bli en naturligt inslag i den pedagogiska vardagen då min övertygelse är att vi kommer få fler unga som klarar skolan om vi använder kulturen.
      Men ser vi på Vimmerby kommun som under ett par år arbetat med att bygga upp en kulturskola som ska nå alla unga så är det det första som får stryka på foten när besparingarna kommer. Istället för att se kulturen som en investering som ger avkastning så blir det en pålaga som måste skäras på. Nu kommer säkert argumentet att ska vi då sparka personal i omsorgen eller en massa lärare. Nej självklart inte men en fråga som jag ställer är om den personal vi idag har har rätt förutsättningar och kompetens om vi nu tror på kulturens kraft att förändra samhället.Här är en fråga för politiken att se till att vår personal får de verktyg som de behöver för att klara dessa utmaningar.
      Går vi vidare till nästa exempel från min kommun så gäller det gymnasiet. I Vimmerby ligger en av Sveriges största arbetsplatser när det gäller teater, Astrid Lindgrens Värld. Men finns det på gymnasiet något program eller tillval som har bäring gentemot den arbetsplatsen? Nä. Den största barnboksförfattaren föddes i Vimmerby, Astrid Lindgren. Finns det något program eller tillval med anknytning till det skrivna ordet? Nä. Vidare har vi haft ett barn och fritidsprogram som arbetat mycket med barnkonventionen som bas vilket ligger i linje med Astrid Lindgrens arbete. Nu finns planer på att det programmet ska till Hultsfred.
       Vidare så har vi en teaterförening som arbetar mycket mot de yngre i en egen lokal i centrala delarna av staden. Nu vill kommunen sälja lokalen och slänga ut teaterföreningen. "De kan väll få plats någon annanstans". Åter så finns ingen helhet.
      Socialdemokraterna skriver i det lokala handlingsprogrammet
Kultur åt alla är ett klassiskt socialdemokratiskt mål. Ett levande kulturliv ger människor möjlighet att växa. Vimmerby kommun ska vara en levande kommun. Vår vision är att Vimmerby ska bli känt som Kulturkommun Nummer Ett. Kultur är en gemensam angelägenhet och ett gemensamt ansvar. Vimmerby ska erbjuda ett brett kulturutbud som passar alla. Vi ska fortsätta stödja de kulturverksamheter vi har och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi ska också verka för ett rikt idrottsutbud och tänker fortsätta bidra till att utveckla och stötta föreningslivet.
      Det säger inte mycket men samtidigt så är det rader som förpliktar. Det är nu av vikt att vi bygger dessa ramar med innehåll och h då handlar det om att se alla de beslut som vi fattar i kommunen med våra kulturella ögon. Då är kulturen inte bara en fråga för Kultur- och fritidsnämnden utan för alla nämnder och icke att förglömma våra bolag.
      Ser vi på landstinget så är det så att Vimmerby folkhögskola nu börjar lyfta frågorna krign skrivandet. Med kurser som "Från Pippi till Potter" arbetar vi med formerna. Det finns även tankar att gå vidare med skrivandet mot dramatiken och koppla det med teaterkurser. Vi får se om vi kommer hela vägen fram men viljan och intresset finns.
      Så om kultur ska gå från att vara något fiiint till att tillhör allas vardag är det ett hårt arbete som krävs och att våga satsa.  Vi vet att det betalar sig genom att vi får unga och vuxna som mår bättre och med det ett tryggare samhälle.Rosmari på Kulturbloggen och Alexandra på HBT-sossen har också lyft frågan. Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,