20100530

Vi leder och avskaffa betygen!

Det visar sig så här med ett öga på TV:n och Agenda att De RödGröna leder med ca två procent i den sammanvägda undersökning som presenterades. Så de blåas glädje blev inte så långvarig, eller?

         Ja så mötes de två i en fråga om skolan. Och det som skulle diskutera ordningen i skolan kunde inte ens räcka upp handen för att begära ordet. Det blir IG (Icke Godkänd) eller vad betygen nu ska heta till båda. Ska dock sägas att det blir IG minus till major Björklund som är ansvarig och borde leva som han lär.
        Men om jag ska lämna den politiska korrektheten så är betygen bara skit. Grunden är att vi inte behöver betyg. Betygen fungerar inte för att mäta kunskap utan är ett verktyg för sortering till högre utbildning. Min grundsyn är att alla människor stor som liten vill lära sig och då gäller det för skolan att finna formen för det. Alla passar inte i klassrummet med en lärare mässande bakom katedern.
        Dagens skola har en förmåga att vara fyrkantig och inte ge lärare och elever  möjligheter att vara flexibla och se möjligheterna att finna egna lösningar på problem. Många av de unga Emil, med dess entreprenörskap, skolas in i leden istället för att låtas blomma ut.
       Jag ser med tydlighet hur det betygshetsas istället för att uppmuntra till långvarig kunskap. Visst ska det vara ordning i klassrummet men resan dit kan gå på flera sätt antingen genom skrämsel och kadaverdisciplin eller genom att alla känner sig sedda och finner sig hörda. Att de får hjälpen utifrån den nivå som de befinner sig på.
        Det handlar om människosyn åter igen. Det finns en tydlig skillnad mellan de två blocken. Det RödGröna som tror på individen och vill bygga ett system som stärker den enskilde och låter den växa genom den kollektiva tryggheten. Mot detta står Alliansen kalla syn som kort utgår från att hungriga vargar jagar bättre, men mätta direktörer arbetar bättre. En tydlig klassperspektiv på frågan. Det kommer dock aldrig att erkännas från någon av det fyra borgerliga partierna.
       Helgen slut och måndagen tar snart vid och då är det åter en resa till nästa helg.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,