20100604

Den hemliga utredningen blev klar efter lite påtryckning från bloggare

Kan konstatera att regeringen utreder snabbt med lite påtryckning från en liten bloggare från Vimmerby... Ty det som var hemligt för en vecka sedan är idag inte det...


    På en föreläsning om tillgänglighet berättade föreläsaren att det fanns en utredning om tillgänglighet men att den var sekretessbelagd av regeringen. Nyfikenheten vaknar och jag skickar ett mail för att få fram utredningen för inte sekretessbelägger vi färdiga utredningar? Men så var det och det här mailet fick jag 26 maj när jag undrade om utredningen.
    Jag begärde en prövning och det blev tyst. Trodde att man skulle få ett svar att anmälan om prövning var mottagen men så icke. Men så idag ramlar det in i inkorgen ett nytt meddelande.
      Och på mindre än en vecka så är utredningen klar kan publiceras. Men vad står det då i utredningen som var klar i februari 2010. Jo den har legat och samlat damm till dagens datum trots påtryckningar från handikapprörelsen. Det som två utredningar tidigare redan föreslaget att det ska bli förbjudet med bristande tillgänglighet.
I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen ( 2008:567) ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.
     Ska man vara konspiratorisk lagd, som är för mig främmande, så ligger bilden att det blir en kostnad för fastighets- och butiksinehavare. Så att det sker en bred lobbyverksamhet är ingen hemlighet. Ska man fortsätta på spåret blir det enkare med en mörkläggning detta valår då bidragen kommer hemligt in till partier utan "motkrav".
    Som avslutning så ger jag er bilden som jag på föreläsningen fick. (fritt ur minnet)
På väg till ett café med en vän sittande i rullstol snön yr i lyften det är kallt. Kommer fram till cafét och trappan är allt för hög. Jag kommer inte in. kompisen får gå in och handla för att vi sedan får ta mig tillbaka till mitt hem. Där sitter jag på trottoaren, men jag är inte ensam ty där sitter en hund. den är inte heller välkommen in i värmen på cafét.
 Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,