20100602

Jämlik vård möjliggör företagande

Alla är lika och alla ska ha samma möjligheter till vård. Gräddfil passar till sillen och inte till vård. Ja så kan man sammanfatta den RödGröna politiken när det gäller välfärden och vården. Den är inte populistisk utan rent praktiskt för hur ett samhälle ska kunna växa.

      Med boken Jämlikhetsanden i tydligt minne blir dagens debattartikel på SvD Brännpunkt blir frågan bara tydlig.Det är våra talespersoner inom välfärden Emil Broberg (V), Gunvor G Ericson (MP) och Ylva Johansson (S) som skriver om vården. Det finns ett antal ingångar som jag vill beröra idag.
Dels har vi den självklara för mig som socialdemokrat att alla är lika värda och med de ska ha samma möjlighet för som alla vet så ser hjärtat lika ut hos fattig eller rik. Så då den borgerliga politiken som sammanfattas i artikeln är förkastlig
•Privatbetalande patienter kan köpa sig förtur inom den offentligt finansierade sjukvården utan att de har medicinska skäl till det.
•Privata utförare inom bland annat vården kan sälja extra tjänster inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Det öppnar för en tudelning av vården och omsorgen som leder till att det blir plånboken och inte behoven som styr.
•Vårdföretagen kan etablera sig där det är mest lönsamt, inte där behoven finns. Företagen kan välja de mest lönsamma och friska patienterna.
      Om vi sedan går vidare så finns det som också kommer fram i artikeln ett spännande samband mellan jämlikheten och utvecklingen av vårt land och företagande. Det finns inte en motsättning mellan det offentliga och det privata som så oftast målas upp utan här handlar det om gemensamt beroende men med de skilda roller som vi har och ska ha. För det är så att vi har olika uppdragsgivare som vi ska serva. Ser över tid så är det det offentliga som lagt grunde för många av våra stora framgångsrika företag. Vi ser även hur nya företag får sin grogrund av det offentliga utan att vara inne i kärnverksamheten och jaga skattekronor. Så nu när de RödGröna föreslår i artikeln att ett centrum inrättas känns det så rätt
Vi vill därför inrätta en innovations- och produktivitetsdelegation för välfärden. En rödgrön regering kommer att bjuda in forskare, näringsliv, innovatörer för att för att utveckla framtidens välfärd.
      Åter så visar vi på en möjlighet att kombinera en jämlik vård som samtidigt ger möjligheter till företagande utan att hamnar i kläm.

HBT-sossen och Peter Andersson  skriver om detta. Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,