20100618

När ideologin fick en dyr prislapp och ett syfte i efterhand...

Igår tog majoriteten i omsorgsnämnden ett beslut om att lägga ut Tvätten på en privatutförare. Genom upphandlingssekretessen så vet jag inte vem, men att det blev mycket dyrare än om vi behållit verksamheten själva.

     Igår så var det två beslut som var av tydlig ideologisk signum. Dels var det frågan om att lämna ut den tvätt som gjorts av hemtjänsten till en privat utförare och den andra frågan var att införa LOV (Lagen om Valfrihet i vård och omsorg).

       På den första frågan så sa alltså den Blåa majoriteten bestående av Kristdemokrater, Moderater, Centerpartister och Folkpartister ja trots att det blir en stor ökad kostnad för kommunen och ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Av upphandlingssekretess får jag inte gå in på detaljer utan de kommer senare, typ nästa vecka. Som alla kan lista ut så blir det ett avtal som kommer pågå ett antal år så det är en kostnad som kommunen får bära med sig och inte kan påverka. Jag vet inte heller om det blir några uppräkningar så det kommer bli ännu dyrare för kommunen men det är nog troligt. fördyringen ska bekostas inom ram enligt majoriteten vilket innebär att det blir besparingar på den andra verksamheten som redan går back. För att nämnden skulle få en ramökning motsvarande fördyringen kan jag inte tänka mig vara möjligt med tanke på det ekonomiska läget. Så ideologin står över ekonomin numera i Vimmerby kommun. Det är bara att beklaga.

     Nästa punkt var lika ideologisk laddad och handlade om införandet av valfrihetssystem som det så flott heter. På ren Svenska kallas det privatisering men det låter inte lika flott. Men nu var vi komna att besluta i frågan då Minister Larsson vill kunna hänga ut de kommuner som inte tillåter våra äldre att välja privat. Det visar sig att i en mycket bra utredning att det finns en massa frågor kvar att ta hänsyn till om man ska byta system. Dels behöver kommunen se över sin budgetprocess och få till en bättre budget.

      Med bättre budget pekar de kommuner som gått i LOV att man behöver en budget i balans. Det har inte vi och som ni ser av ovan beslut så ökar man på underskottet snarare än minskar. Det finns uppenbara risker med fördyrande kring kontroll och uppföljning. Men trots alla dessa frågor kastade sig den sittande blåa majoriteten in i detta. Men sedan när beslutet är fattat så kommer nästa chock för oss i oppositionen. Majoriteten begär ajournering för att komma fram till syftet med införandet av LOV. Efter beslut ska det plockas fram ett syfte. Hallå, här kan man tala om att den ideologin sprungit före hjärnan.

      Så när vi närmar oss ett val är det viktigt att plocka fram den ideologiska västen. Ja i Vimmerby tas den bara fram vart fjärde år och då under den varma sommaren. Efter valet hängs den undan för lite mer pragmatisk politik som ger Vimmerbyborna valuta för sina skattemedel.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,