20100616

Presentation av den rätta undersökningen som borde gjorts

Högbergs tankar tillsammans med Peters opinion presenterat en undersökning som bygger på sanna spekulationer om vad Svenska folket tycker i ett antal frågor så långt från personer som möjligt.

       Här nedan följer ett antal frågor som Svenska folket skulle få svara på istället för vems handväska som är snyggast Reinfeldts eller Sahlins. Det är dags att media börjar syna de politiska partiernas presenterade politik. Inte en massa gissningar
  • Ska vi sänka skatten för dem som har en massa pengar eller se till att folk som är arbetslösa får utbildning och kompetenshöjning så de blir attraktiva på arbetsmarknaden?
  • Ska vi skära ner sjukförsäkringen och öka otryggheten frö de sjuka eller ska vi ge våra sjuka en trygghet som hjälper till i processen att bli frisk
  • Ska vi göra de arbetslösa fattiga med sänkta intäkter eller ska vi se till att det finns arbeten att söka
  • Ska vi sänka skatten eller ska vi se till att våra unga får en bra och trygg skola
  • Ska vi sänka skatten eller ska vi se till att våra gamla får en bra och trygg vård och omsorg
     Visst kan det finnas fler frågor som bör ställas kring politiken och det är det som gör skillnad inte vems handväska som är vackrast.
      De Rödgröna har presenterat en politik som gör skillnad, som ser den enskilde. en politik som i ett första skeende ger 100 000 nya arbetstillfällen. Alliansen kommer någon gång om de får ordning på sina arbetsgrupper presentera sin politik. Är risken att det blir det löfte som ställdes i förra valet men som inte genomfördes. Ni vet att allt som socialdemokraterna vill satsa på välfärden ska vi ge mer... Är det det som finns kvar i folks medvetande så förstår jag siffrorna men det är bara drömmar utan realism.

Media: DN, SvD, SvD2, Ab, Ab2, Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,