20100609

Vi ger unga hopp. Vad ger regeringen?

Idag så är kontraktet påskrivet. Nu finns det en lista till er unga om vad som gäller vid ett maktskifte den 19 september. Men kom ihåg att detta kontrakt bara gäller vid en RödGrön seger. Så vill ni att det ska bli verklighet så rösta rätt. Tipset är att lägga rösten på Socialdemokraterna.

Vad är det för punkter som då detta kontrakt innehåller för er unga. Det är 14 punkter som ska ge er en bra start på ert liv.
1§ Fler jobb – investera i framtiden.
Vi vill investera i infrastruktur, bostadsbyggande, välfärd och de gröna jobben. Det stär- ker unga människors närhet till de jobb som växer fram, och bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Detta är offentliga investeringar som skapar jobb här och nu.
2§ Fler utbildnings- och praktikplatser.
Vi vill skapa 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
3§ Avskaffa aktivitetsförbudet.
På det första regeringssammanträdet ska vi avskaffa aktivitetsförbudet som den borgerliga regeringen infört. Aktivitetsförbudet innebär att unga måste vänta i tre månader på aktiva insatser som praktik och utbildning. Vi vill istället att den som behöver ska få insatser från första dagen.
4§ Generationsväxling.
Många 40-talister kommer att gå i pension de närmaste åren. Unga behöver skolas in i viktiga jobb i bland annat stat, kommuner och landsting för att bära upp framtidens välfärd. Vi inrättar därför 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat för generationsväxling 2012.
5§ Billigare att anställa arbetslösa ungdomar.
Vi lovar att införa en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
6§ Bättre studie- och yrkesvägledning.
Vi lovar att förbättra och bygga ut studie- och yrkesvägledningen, såväl i gymnasiet som på högskolan. Vi satsar 200 miljoner kronor per år från läsåret 2011/2012.
7§ Högre kvalitet i högskolan.
Vi lovar höja kvaliteten i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar, föreläs- ningar, seminarier och uppsatshandledning. Vi vill satsa 400 miljoner per år från läsåret 2011/2012.
8§ Ungdomslyft.
En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.
9§ Mer resurser och bättre kvalitet i skolan.
Vi sätter eleven i centrum. Vi vill genom ökade resurser öka lärartätheten i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen. Detta behövs för att öka elevers kunskaper och förutsätt- ningar för lärande, och för att alla ska kunna nå kunskapsmålen.
10§ Fler och billigare bostäder.
Bostadsbristen ska mötas genom ökat bostadsbyggande. Vårt mål är att nyproduktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod ska fördubblas. Vi satsar också sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011-2012 i statliga investeringsstöd för miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter.
11§ Sänkt skatt på ungas boende.
Skatten per studentrum ska slopas och istället ska en hel studentkorridor beskattas som en bostad. Det kan sänka studenters hyror med uppemot 1 000 kronor per år. Fastighetsskat- ten sänks för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar med motsvarande i genomsnitt 500 kronor per lägenhet och år för de hyresfastigheter som berörs.
12§ Investeringar i ungdomars välfärd.
Vi ger kommuner och landsting 12 miljarder mer under 2011 och 2012 för att utveckla välfärden, vilket skapar jobb och ökar kommunernas förmåga att ge barn och unga bättre möjligheter.
13§ Trygga anställningar och god arbetsmiljö.
Den stora andelen visstidsanställningar är ett stort problem. Vi vill se över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar.
14§ Ansvar för kommande generationer.
Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder. Genom överskott i goda tider förhindras nedskärningar i sämre tider, då välfärden behövs som mest. Vi kom- mer inte att låna till skattesänkningar.
      Det är inga lätta löften och de förpliktar. Men om vi tror på Sverige och vi tror på våra unga så finns det inga genvägar.
      Ser vi sedan vad som sker på den andra kanten så sker inget utan det byggs upp en bubbla av förhoppningar. Ni vet det gamla löftet från Fredrik Reinfeldt och moderaterna i förra valet att de Socialdemokraterna satsar ska vi bräcka. Tror Svenska folket fortfarande på det så är det en av förklaringarna till att Moderaterna nu går framåt i undersökningar. Men när vi sedan ska få se de verkliga förslagen kommer det falla platt är min uppfattning.

Media: Ex, polblogg, TV4, SvD, SR, Ab,
Läs kontraktet här: Rödgrönt kontrakt för alla unga i Sverige
Bloggat har Johan U och Martin och Annika och Ulrika som skriver om arbetslösheten. Krassman om opionen och Tokmoderaten likaså.Glöm inte att ta del av Reinfeldt jobbtrappa på Alliansfritt Sverige en läsnng som inte glädjer... Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,