20100723

Allas Sverige är möjligt!

Idag skriver ett antal ledande kristna företrädare om vi kommer ge accept till våra judiska och muslimska vänner. Det är en bra artikel som verkligen sätter fingret på det som vi så ofta svamlar om.

      Jag känner personligen ingen oro att Sverige ska gå förlorat då mitt Sverige är just de Sverige som våra kristna företrädare ger utrymme för. För Sverige är ett land i ständig förändring och utveckling. det är det som är Sverige och gör Sverige unikt på denna jord.

      Sedan ska vi aldrig tillåta förtryck mot någon utan de ska bekämpas oavsett från vilket håll de kommer. Vi ska vara medvetna att inom alla religiösa rörelser så finns det särarter som vi inte ens vill ta i med tång. Kristendomen är långt från fri på denna punkt. Alla religioner har sina smutsiga bukar som det bör tas omhand och göras upp med. Här är ingen fri från sitt ansvar.

      Jag välkomnar denna debattartikel och hoppas att den sätter en nu agenda i hur vi i valrörelsen för vårt resonemang kring allas lika värde och ett land öppet och i utveckling.

Media: DN debatt, Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,