20100709

Nu satsar vi på kulturen som en bärare

Sitter på presskonferensen med de RödGröna om kulturpolitiken. Det är bred satsning som görs i traditionell stil med satsningar där det gör mest nytta och utan marknaden som dömande.

     Mona Sahlin berättar att man tagit inspiration från Norge och deras kulturlyft. De presenterar idag 7 punkter med ett RödGrönt kulturlyft.
  • Populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serier
  • Fri entre till våra museer gå vidare även mer på regional nivå
  • Barnkulturlyft som ska stimulera barnen att själva utöva kulturen. Kulturen är inte bara att vara åskådare utan det är av vikt att deltaga. Det kommer införas en maxtaxa på kulturskolan. Ett nationellt centrum för ungdomsteater på Unga Klara.
  • Läsfrämjande insatser. Återupprätta vägtrafikbiblioteken. Ge arbetsplatsbiblioteken för att alla ska kunna få igång. Samt att ge ett brett uppdrag för att en bok för alla ska överleva.
  • Digitalisering av vårt kulturarv. Det ska även rymmas folkbildningsinsatser för att fler ska kunna ta del av den nya tekniken och det som den för med sig.
  • 1 miljard kommer satsas under kommande mandatperiod på kulturen.
  • Ge kulturarbetarna bra arbetsvillkor så att de kan försörja sig som kulturarbetare.

       Lars Ohly gör den ideologiska grunden som vi står på. Vi visar att kulturen är en viktig del av välfärden.Att kulturen inte ska finnas på marknadens villkor. Åter så blir skillnaderna mellan den sittande regeringen och den RödGröna oppositionen tydlig. Valet i höst står mellan två ideologiska block

     Kulturen är både en del av välfärden, men också en viktig del av arbetsmarknaden. Vi ser kulturen som en naturlig del av samhället.

Media: Ab, SvD, Ex, DN.
Bloggat: Claes Krantz och Anna Vikström och  Kulturbloggen så klart
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,