20100812

Ett nedbrutet Sverige växer sakta fram

Det finns en oro som är stor och befogad. Det är en oro som bygger på att Svenska folket vet vad de vill och att det finns ett alternativ som de gillar. De finns en politik som Svenskarna står bakom. 

      Det är en politik som byggt Sverige till vad det är idag och som en majoritet av Svenskarna är stolta över. Det är en politik som gjort att det kommit studiebesök från hela världen för att se hur i bär oss åt. Vi har varit den där humlan som trots allt flyger och det riktigt bra.

     Politiken har ett namn och det är välfärdspolitik. Många vill sätta Sverige framför men det är missvisande då det är Socialdemokratin som byggt och beslutat. Den Svenska högern har aldrig röstat för en enda reform som gynnat den fattige eller svage i samhället. Det har alltid varit ett hårt ideologiskt motstånd mot den förda politiken.

      Att politiken har sitt legitima rätt kan mätas i valframgångar. Socialdemokratin har byggt landet under nästan hela 1900-talet och fått folkets förtroende. Högern har stått och stampat av ilska och sett hur de rikast privilegier sakta men säkert har försvunnit och ersätts med ett system där alla får vara med och ta del av kakan.

      Inför senaste valet så insåg den Svenska högern med moderaterna i spetsen att om vi ska kunna vända skutan behöver vi se över retoriken och inte vara så framfusiga i vad vi egentligen vill. Vi vet sedan vad som hände... ett nytt "arbetarparti" trädde retoriskt fram. De värsta högeridéerna var putsade,  men inte borttagna.

     Vi ser nu sakta resultatet växa fram med ett land med ökade klyftor, vi och dom. Vi får nu ett land där grupper ställs emot varandra. Pensionärer mot de som arbetar. Sjuka och arbetslösa mot de som har. Vi ser hur välfärden ute i våra kommuner och landsting sakta men säkert monteras ner med ursäkter om det ena och det andra. Det gemensamma ersätts med privata vinstintressen som för ut våra gemensamma tillgångar till avlägsna skatteparadis. Allt i namnet att vi älskar välfärden och arbetaren.  Det sista må vara sant men under omständigheterna att arbetaren gör som patron säger...

      Det är nu dags att se igenom myten om en ny arbetarrörelse. För bilden är att inga längre kommer till Sverige för att se hur vi gör- Vi är inte längre de landet som är så intressant vi är nu en i mängden av marknadsliberala försök. Men vi kan vända landet igen. det kommer var jobbigt och det kommer ta tid men det är inte omöjligt. Det får inte vara omöjligt för vi vet vilket land vi vill ha och det ska vi ta tillbaka.

Media: DN, DN2, SvD.
Bloggat: Peter A och Johan W och Lena S och HBT-sossen skriver alla kring detta skifte.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,